Dalheimers Hus

Dalheimers Hus i Göteborg är en mötesplats som erbjuder aktiviteter och stöd för personer med funktionsnedsättning.

Historisk Bakgrund och Grundande av Dalheimers Hus

Dalheimers Hus, beläget i Majornas 1:a rote i Göteborg, är mer än bara en byggnad; det är en plats med en rik historia och ett ädelt syfte. Godsägaren Fritz Potenz Dalheimer lade grunden för detta hus genom sitt testamente från 1922, där han delade sin förmögenhet mellan Stockholm och Göteborg.

Hans vision var att skapa ett hem för människor med funktionsnedsättningar, särskilt de från undervisnings- och tjänstemannakårerna.

Efter decennier av planering och förvaltning av donationen, öppnades Dalheimers Hus år 1974 och har sedan dess varit en viktig del av Göteborgs stads sociala infrastruktur.

 • Grundande
  • Initierat av godsägaren Fritz Potenz Dalheimer
  • Testamente skrivet år 1922
 • Ändamål
  • Att vara ett hem för människor med funktionsnedsättningar
  • Fokus på individer från undervisnings- och tjänstemannakårerna
 • Öppnande
  • Officiell öppning år 1974
  • En del av Göteborgs stads sociala infrastruktur
År Händelse
1922 Testamentet skrivet av Fritz Potenz Dalheimer
1974 Officiell öppning av Dalheimers Hus

Arkitektonisk Utformning och Innehåll

Den åttavåningsbyggnad som utgör Dalheimers Hus är hem för en mängd olika funktioner och tjänster. Här finns allt från lokaler för handikapporganisationer till en konferensanläggning, och från en badanläggning till ett gym. Huset inrymmer också en restaurang och erbjuder daglig verksamhet samt korttidsboende. Varje del av huset är designad för att vara tillgänglig och välkomnande för alla besökare, oavsett funktionsförmåga.

Göteborgs Stads Engagemang

Verksamheten inom Dalheimers Hus drivs av Göteborgs stad, närmare bestämt förvaltningen för funktionsstöd. Detta visar på stadens engagemang för att tillhandahålla nödvändiga tjänster och stöd för personer med olika behov. Restaurangen, som bär namnet Fritz efter husets grundare, tillsammans med gymmet och konferensanläggningen, är öppna för allmänheten, vilket skapar en inkluderande miljö för både besökare och boende i Göteborg.

Restriktioner och Tillgänglighet

För att använda vissa av Dalheimers Hus tjänster, som till exempel badanläggningen, krävs ett läkarintyg eller en synlig funktionsnedsättning. Detta är för att säkerställa att de som mest behöver dessa faciliteter har tillgång till dem. När det gäller korttidsboendet och dagverksamheten, behövs ett beslut från den socialtjänst där den sökande är bosatt. Dessa krav är en del av stadens ansträngningar att ge rätt stöd till de som behöver det mest.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Fem Små Hus.

Kulturell och Konstnärlig Berikning

Dalheimers Hus är inte bara en plats för vård och träning, utan också för kulturell och konstnärlig berikning. På planen framför huset står skulpturen Vårdträdet, skapad av Lars Stocks år 1991. Detta bronsträd med sitt rinnande vatten och den inbäddade dikten ”Den gamla hästkastanjen” tillför en poetisk dimension till husets omgivning och bidrar till en atmosfär av eftertanke och vila.
Läs även artikeln Världens Högsta Hus.

Sammanfattning och Framtidsperspektiv

Dalheimers Hus står som ett monument över medmänsklighet och omtanke i hjärtat av Göteborg. Det fortsätter att vara en vital resurs för staden och dess invånare, och dess roll förväntas bara växa i takt med att samhällets behov förändras. Genom att kombinera praktiska tjänster med kulturellt och socialt stöd, representerar Dalheimers Hus en modell för hur vi kan bygga en mer inkluderande och omsorgsfull stad för framtiden.
Dalheimers Hus i Göteborg är ett kultur- och fritidscentrum som erbjuder en mångfald av aktiviteter för personer med funktionsvariationer.