Nyheter

Under flera års tid har svenska konsumenter och företag kunna ansluta till internet via en bredbandsuppkoppling. Detta kan antingen göras med hjälp av en trådad uppkoppling eller genom en trådlös sådan. När du är ute och rör dig är sannolikheten också stor att du ibland ansluter till nätet via mobilt bredband. Men vad är detta egentligen och vilka är fördelarna med det?

Ett mobilt bredband är precis vad det låter som: ett bredband som inte är fast utan istället mobilt. Denna teknik gör det möjligt för dig att koppla upp dig mot internet även när du inte befinner dig i ditt hem. Detta helt utan att du behöver ta tillgång till ett trådlöst nätverk (d.v.s. ett WiFi). Du surfar då helt enkelt via mobilmasten med hjälp av antingen 3G, 4G eller 5G.

Men vissa konsumenter använder även denna typ av uppkoppling som sin huvudsakliga internetuppkoppling. Detta gäller inte minst de privatpersoner som bor långt ut på landsbygden, där fibernätet kanske inte är helt utbyggt och tillgängligt. De har då en slags router placerad i sin bostad som gör det möjligt för dem att koppla upp sig mot nätet. Detta görs alltså helt utan nätverkskablar.

Fördelarna med mobilt bredband jämfört med fast dito

Det finns vissa fördelar med att använda ett mobilt bredband för internetuppkoppling. Detta är några av de allra viktigaste fördelarna:

  • Det mobila bredbandet gör det möjligt för dig att koppla upp dig nästan var som helst. Du behöver inte känna dig begränsad till din bostad, din arbetsplats, det lokala fiket eller publika och osäkra trådlösa nätverk.
  • Denna teknik gör det möjligt att ansluta många olika enheter på en och samma gång. Det krävs därmed endast en bredbandsrouter för alla enheter i fastigheten. Så hela din familj och dina vänner alternativet alla dina kollegor kan koppla upp sig via routern. Routern är dessutom ofta liten och kan till och med rymmas i en normalstor ficka.
  • Det är flexibelt. Många operatörer erbjuder kontrakt med kort bindningstid där du betalar ett fast pris varje månad. Datamängden är ofta begränsad men du kan vanligtvis köpa mer data vid behov.
Nyheter

Alla företag har unika behov av säkerhet och funktioner på ett företagslarm. Samtidigt går det att se vissa likheter mellan företag inom liknande branscher. Här presenteras ett par branscher och vilken säkerhet som kan uppnås inom dem:

Handel och Butik

Företag inom denna bransch har ofta företagslarm med kamerabevakning och överfallslarm. Finns det kontanter eller värdefulla saker som kan stjälas finns alltid en högre risk för rån och överfall. Vilka delar som dess företagslarm behöver bestå av beror delvis på var butiken är belägen.

I en galleria är det vanligt att fastighetsägaren installerar brandlarm och inbrottslarm (skalskydd) medan butiken själv får välja om överfallslarm eller annan säkerhet önskas installeras.

Restaurang, Bar och Café

I liket med butiker finns risk för både överfall och rån i restauranger, barer och caféer. Ett exempel är att det mycket ofta finns övervakningskameror vid entrén till en bar samt delvis även inomhus. Ett litet café på landsbygden kanske inte upplever samma behov av bevakning för att skapa säkerhet för rån och överfall. För dem kan det eventuellt räcka med inbrotts- och brandlarm.

Bygg, Industri, Verkstad

Industrisektorn är stor och behoven av olika företagslarm är mycket brett. Det som kännetecknar denna bransch är däremot att de generellt har dyr egendom, att driftstopp kan bli mycket kostsamt och att de har verksamhet i större lokaler. Detta innebär även att mer komplexa lösningar kan krävas.

  • Patrullerande väktare – Oregelbunden mänsklig närvaro
  • Kamerabevakning utomhus – För att bevaka parkeringar, lastområden osv
  • Dimlarm – Ett rum fylls med dimma på ett par sekunder vid eventuellt inbrott
  • Driftslarm – Larmar om en maskin har driftsproblem

Ytterligare steg inom säkerhet är att GPS-sändare kan monteras på maskiner och dyrbar egendom. Skulle dessa stjälas går det därmed att spåra dem och betydligt lättare få dem tillbaka.

Företagslarm på kontor

Vilken nivå av företagslarm som krävs på ett kontor beror delvis på vilken verksamhet som bedrivs. Framförallt används brandlarm och inbrottslarm men inom exempelvis socialtjänsten kan även överfall behöva förutses.

Många kontor består enbart av platser vid skrivbord där de anställda kan sätta sig och arbeta med sin laptop. I det fall som dessa tas hem efter arbetsdagen finns inget att stjäla på kontoret. Det bör ändå finnas brandlarm som en säkerhet för de anställda samt inbrottslarm så att väktare snabbt komma till platsen vid larm och därmed avbryta eventuell skadegörelse.