Nyheter

Välj företagslarm utifrån verksamhet

Alla företag har unika behov av säkerhet och funktioner på ett företagslarm. Samtidigt går det att se vissa likheter mellan företag inom liknande branscher. Här presenteras ett par branscher och vilken säkerhet som kan uppnås inom dem:

Handel och Butik

Företag inom denna bransch har ofta företagslarm med kamerabevakning och överfallslarm. Finns det kontanter eller värdefulla saker som kan stjälas finns alltid en högre risk för rån och överfall. Vilka delar som dess företagslarm behöver bestå av beror delvis på var butiken är belägen.

I en galleria är det vanligt att fastighetsägaren installerar brandlarm och inbrottslarm (skalskydd) medan butiken själv får välja om överfallslarm eller annan säkerhet önskas installeras.

Restaurang, Bar och Café

I liket med butiker finns risk för både överfall och rån i restauranger, barer och caféer. Ett exempel är att det mycket ofta finns övervakningskameror vid entrén till en bar samt delvis även inomhus. Ett litet café på landsbygden kanske inte upplever samma behov av bevakning för att skapa säkerhet för rån och överfall. För dem kan det eventuellt räcka med inbrotts- och brandlarm.

Bygg, Industri, Verkstad

Industrisektorn är stor och behoven av olika företagslarm är mycket brett. Det som kännetecknar denna bransch är däremot att de generellt har dyr egendom, att driftstopp kan bli mycket kostsamt och att de har verksamhet i större lokaler. Detta innebär även att mer komplexa lösningar kan krävas.

  • Patrullerande väktare – Oregelbunden mänsklig närvaro
  • Kamerabevakning utomhus – För att bevaka parkeringar, lastområden osv
  • Dimlarm – Ett rum fylls med dimma på ett par sekunder vid eventuellt inbrott
  • Driftslarm – Larmar om en maskin har driftsproblem

Ytterligare steg inom säkerhet är att GPS-sändare kan monteras på maskiner och dyrbar egendom. Skulle dessa stjälas går det därmed att spåra dem och betydligt lättare få dem tillbaka.

Företagslarm på kontor

Vilken nivå av företagslarm som krävs på ett kontor beror delvis på vilken verksamhet som bedrivs. Framförallt används brandlarm och inbrottslarm men inom exempelvis socialtjänsten kan även överfall behöva förutses.

Många kontor består enbart av platser vid skrivbord där de anställda kan sätta sig och arbeta med sin laptop. I det fall som dessa tas hem efter arbetsdagen finns inget att stjäla på kontoret. Det bör ändå finnas brandlarm som en säkerhet för de anställda samt inbrottslarm så att väktare snabbt komma till platsen vid larm och därmed avbryta eventuell skadegörelse.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *