Datoranvändning

Om man går tillbaks några år i tiden var datorer någonting som var klart mest utbrett bland pojkar om man jämförde med flickor i samma åldersgrupp. Det var följaktligen också pojkar som i första hand använde sig av internet medan flickor hade andra aktiviteter. Det var en tid då det inte var självklart att ha tillgång till internet i den utsträckning som det är i dagsläget, och vi kan nu se alltifrån smarta telefoner till surfplattor och datorer. I undersökningar som gjorts för att se hur vi använder datorer och internet, har man dock kommit fram till att flickor i högre grad än pojkar i samma åldersgrupp, känner sig delaktiga på internet. I första hand är det sociala medier via telefonen som är det vanligaste för dessa unga internetanvändare och man kan se hur rollerna kastats om.

När det kommer till att spela spel på datorn, lokalt eller via internet, är dock pojkar långt mer vana användare än flickor som inte spelar i samma utsträckning. Det finns en hel del kopplingar till utvecklingen av internet där social interaktion blivit allt vanligare. i takt med detta har också fler unga flickor börjat använda datorer mer frekvent och på en vardaglig basis.