Demografi Twitter

Internet är någonting som i första hand används av unga om man skall titta på den användargrupp som privat använder internet. När man väljer att titta på det totala antalet användare och även inkluderar företag, blir siffrorna lite annorlunda. Om man väljer att hålla sig till den användning som sker privat, är det de unga som dominerar fullt ut. Om man skall titta på en tjänst som Twitter, som är till för att snabbt kunna förmedla information till användare runt om i världen, finns en hel del statistik att tillgå.

Den yngsta åldersgrupp som finns med i den senaste undersökningen är 12 till 15 år. Oavsett om det är fråga om de som besöker Twitter någon gång, någon gång i veckan, eller dagligen, är denna grupp i särklass störst. Det är inte någon större skillnad mellan denna grupp och nästa, 16 till 25 år. Dock är det ett stort hopp i fråga om de som endast besöker Twitter ”någon gång”. Sett till undersökningen i sin helhet, följs kurvorna ”någon gång” och ”någon gång i veckan” åt i en dalande trend. Kurvan för daglig användning går också neråt ju äldre respondenterna blir, men i klart långsammare takt än övriga svarsalternativ som funnit med i undersökningen.