Handel via telefonen

Det är vanligt att man väljer telefonen som verktyg när man skall handla på internet och sedan det blev allt vanligare med surfplattor kan man se ytterligare en topp i fråga om vilket redskap användaren väljer för att kommunicera med webbplatser runt om i världen. I och med den snabba utvecklingen som lett till att nu omkring 80 procent av alla telefonägare använder internet via en mobil plattform från och till, har också butikerna kommit att anpassa sina webbplatser för att kunna möta upp den efterfrågan och det krav som finns från konsumenterna. För några år sedan kunde vi se hur allt fler lanserade nya e-butiker för att öka tillgängligheten för de som inte använde en dator utan istället sin telefon när de skulle handla eller titta efter presenter och fynd.

Sedan kapprustningen på internet började rikta in sig mot konsumenter som inte använde en dator för sina inköp, har allt fler valt att ordna en mobil hemsida eller en responsiv sådan. Det är fullt klart att man försöker gå besökaren till mötes och i allt högre grad är vi nu i en situation där plattformen är mindre viktig och sidans funktioner är i fokus i och med konsumenternas önskemål och beteende.