Användning av sociala medier

När man tittar på de siffror som visar på hur användningen av Instagram är knutet till åldersgrupper och i vilken utsträckning man är aktiv på denna typ av plattform, kan man se att de unga är de mest invanda användarna. Det finns en hel del personer längre upp i åren som också använder sig av Instagram både privat och i jobbet, men det är i första hand de under 20 år som hänger sig åt dessa aktiviteter.

En intressant fakta som man kan få fram när man ser på grafen över hur man använder just denna bildplattform, är att det finns en större deskripans mellan daglig användning och sporadisk användning hos de unga användarna än hos de äldre. Tydligt indikeras at man som vuxen och äldre, flitigt använder de tjänster man känner sig bekväm med. I åldersgruppen 12 till 19 år, använder 55 % Instagram dagligen, medan 27 % använder tjänsten sporadiskt. Skillnaden är mycket stor! Om man istället tittar på de i åldern 46 till 55 år, är dagliganvändning 0 % och sporadisk användning 2 %. Detta är förvisso en liten klyfta, men den blir allt mindre ju äldre vi blir. På detta sätt kan man se hur det finns en större differens i gruppen unga.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.