Få Tillbaka På Elen

Få tillbaka på elen" är en fras som kan syfta på åtgärder för att återställa strömförsörjningen efter ett avbrott.

Förstå Din Elräkning

Att förstå din elräkning är det första steget för att kunna spara pengar på elen. Räkningen innehåller ofta en detaljerad uppdelning av din förbrukning, fasta avgifter och eventuella energiskatter.

Genom att analysera denna information kan du identifiera mönster i din elanvändning och upptäcka områden där du kan minska förbrukningen.

Jämför gärna med tidigare månaders förbrukning för att se om det finns någon säsongsmässig variation som du kan anpassa dig efter.

Få Tillbaka På Elen – Spara Pengar och Energi

 • Analysera din förbrukning
  • Granska din elräknings detaljerade förbrukningsdel
  • Identifiera hög förbruknings utrustning
 • Minska förbrukningen
  • Byt till energieffektiva apparater och ljuskällor
  • Installera tidur eller smarta hem-system för att kontrollera användningen
 • Optimera användningstider
  • Använd apparater under lågtrafik-tider för att dra nytta av lägre elpriser
  • Justera termostaten för att minska uppvärmnings- och kylbehov


Månad Förbrukning (kWh) Fasta Avgifter Energiskatt
Januari 800 150 kr 50 kr
Februari 650 150 kr 45 kr
Mars 500 150 kr 40 kr

Investera i Energieffektiva Apparater

Energieffektiva apparater kan vara dyrare vid inköpstillfället men de sparar pengar i längden genom sin lägre energiförbrukning. Titta efter energimärkningen när du köper nya hushållsapparater och välj de som har bästa möjliga energiklass. Det är också viktigt att underhålla och rengöra dina apparater regelbundet för att säkerställa att de fungerar så effektivt som möjligt.

Byt till LED-belysning

LED-belysning är en av de enklaste och mest kostnadseffektiva åtgärderna du kan göra för att minska din energiförbrukning. LED-lampor använder upp till 90% mindre energi än traditionella glödlampor och varar dessutom mycket längre. Genom att byta ut dina gamla lampor till LED kan du se en markant minskning på din nästa elräkning.

Smart Hem-teknik

Smart hem-teknik ger dig möjligheten att kontrollera din energiförbrukning på distans via en smartphone eller dator. Du kan ställa in temperaturer, belysning och andra elektriska apparater att slås på och av vid specifika tider. Detta hjälper inte bara till att spara energi utan även att öka bekvämligheten i ditt hem.
Läs även artikeln Luftavfuktare Bäst I Test.

Utnyttja Solenergi

Att installera solpaneler på ditt tak kan vara en betydande initial investering, men de kan också ge stora besparingar på elräkningen över tid. Solenergi är en förnybar energikälla som kan minska ditt beroende av elnätet och till och med möjliggöra att du säljer tillbaka överskottsenergi. Det är också ett miljövänligt alternativ som kan öka värdet på din fastighet.
Glöm inte att kontrollera din elräkning och se om du kan få tillbaka pengar genom att justera ditt elavtal eller ansöka om energibidrag.

Isolering och Energiutvärdering

En bra isolering i ditt hem kan göra en stor skillnad för din energiförbrukning. Genom att hålla värmen inne under vintern och ute under sommaren minskar behovet av uppvärmning och kylning. Det kan också vara värt att anlita en professionell för en energiutvärdering av ditt hem för att identifiera områden där du kan förbättra isoleringen eller täta läckor som släpper ut värme.

Ändra Dina Vanor

Slutligen, att ändra dina vanor kan ha en stor inverkan på din elförbrukning. Att vara medveten om att släcka lampor när du inte är i rummet, dra ur laddare när de inte används och att minska vattentemperaturen när du duschar är några exempel på små förändringar som kan leda till stora besparingar. Att skapa en medvetenhet om hur du använder el dagligen är nyckeln till att sänka dina energikostnader.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Säkerhetsläget I Sverige.