fastighetsavgift-2024-1

Fastighetsavgiften för 2024 är oförändrad, max 8 349 kr för småhus och indexjusteras årligen.

Fastighetsavgiften för 2024 är fastställd, med maxbelopp på 8 349 kr för småhusägare.

Lämna ett svar