fordelar-med-karnkraft-1

Kärnkraft genererar stabil, klimatsmart energi med låga utsläpp och minimalt markutnyttjande.

Kärnkraft ger stabil energi med låga utsläpp, bidrar till energisäkerhet och minskar beroendet av fossila bränslen.

Lämna ett svar