Hur Många Städer Finns Det I Sverige

Sverige har cirka 290 kommuner med många städer, men exakt antal varierar beroende på definitionen av en stad.

Hur Många Städer Finns Det I Sverige?

I Sverige har begreppet stad historiskt sett haft en officiell betydelse, men sedan kommunreformen 1971 har den juridiska skillnaden mellan städer och andra typer av tätorter upphört. Traditionellt sett var en stad en plats som fått stadsprivilegier, vilket innebar rättigheter till bland annat egen jurisdiktion och rätt att bedriva handel.

Idag används termen stad i mer informell bemärkelse och avser oftast en större tätort.

 • Definition av en Stad
  • Historisk betydelse med stadsprivilegier
  • Officiell status fram till 1971
  • Nuvarande informell användning
 • Stadsprivilegier
  • Egen jurisdiktion
  • Rätt att bedriva handel
 • Nuvarande Tätorter
  • Större tätorter benämns ofta som städer
  • Ingen juridisk skillnad mellan städer och tätorter
År Antal Städer Antal Tätorter
Före 1971 Data saknas Data saknas
Efter 1971 Ingen officiell statistik Över 1900

Antalet Tätorter i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) är den myndighet i Sverige som ansvarar för att klassificera och räkna tätorter. Enligt SCB:s definition är en tätort ett område med minst 200 invånare där husen ligger så pass nära varandra att det inte finns några större sammanhängande områden med enbart mark eller vegetation. Per den senaste mätningen finns det över 1 900 tätorter i Sverige, vilka varierar i storlek från små samhällen till stora städer.

Historiska Städer

Historiskt sett har Sverige haft en mängd städer som beviljats stadsprivilegier. Dessa städer var ofta belägna vid strategiska handelsplatser eller viktiga kommunikationsleder. Många av dessa historiska städer har spelat en central roll i Sveriges utveckling och finns kvar än idag som viktiga kulturella och ekonomiska centrum. Exempel på sådana städer inkluderar Stockholm, Göteborg och Malmö.

Största Städerna i Sverige

När det kommer till de största städerna i Sverige, är det tre som utmärker sig i antal invånare. Stockholm, som är Sveriges huvudstad, har över 900 000 invånare i tätorten. Göteborg och Malmö följer efter med cirka 570 000 respektive 340 000 invånare. Dessa städer är inte bara de största i befolkningsmässig mening utan också när det gäller ekonomisk aktivitet och kulturellt utbud.
I Sverige finns det 114 städer, varierande i storlek och kulturell betydelse.

Småstäder och Glesbygd

Vid sidan av de stora städerna finns det ett stort antal småstäder i Sverige. Dessa utgör ofta hjärtat i de mindre kommunerna och har en viktig roll för den lokala servicen och näringslivet. I glesbygdsområdena är dessa småstäder avgörande för att upprätthålla en grundläggande service och infrastruktur för de som bor i omgivande landsbygdsområden.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Vad Är Klimat.

Stadsväxt och Urbanisering

Sverige, liksom många andra länder, upplever en trend av urbanisering där allt fler människor flyttar från landsbygden till städerna. Detta leder till att städer växer och nya bostadsområden utvecklas. Urbaniseringen driver på behovet av utbyggd infrastruktur, ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och utveckling av offentliga tjänster.

Städer som Kulturella och Ekonomiska Centrum

Städer fungerar som kulturella och ekonomiska centrum i Sverige. De erbjuder en mängd kulturella institutioner som teatrar, museer och konserthus. Städerna är också hem för många företag och organisationer, vilket skapar arbetstillfällen och bidrar till landets ekonomi. Denna koncentration av aktiviteter gör städerna till dynamiska och levande platser som ständigt förändras och utvecklas.
Läs även artikeln Enkla Elbolaget Min El.