Hur Mycket Betalar Man I Skatt

I Sverige varierar skattesatsen beroende på inkomst, men den genomsnittliga inkomstskatten ligger på cirka 30-35%.

Inkomstskattens grunder

I Sverige betalar alla som har en inkomst inkomstskatt. Detta inkluderar löner, pensioner och andra former av ersättningar.

Skattesatsen varierar beroende på din inkomstnivå och var du bor.Skatten består av en kommunal del och en statlig del, där den kommunala delen är den största för de flesta skattebetalare.Tillsammans bildar dessa skatter den totala inkomstskatten som varje individ måste betala.

Skatteklasser och Skattesatser

 • Kommunal skatt
  • Varierar mellan olika kommuner
  • Utgör den största delen av inkomstskatten
 • Statlig skatt
  • Tillkommer för högre inkomster
  • Består av två nivåer: statlig inkomstskatt och värnskatt
 • Kyrkoskatt
  • Frivillig skatt för medlemmar i Svenska kyrkan

Skatteexempel

Inkomstnivå Kommunal skatt (%) Statlig skatt (%) Total skatt (%)
Upp till 523 200 kr ca. 32 0 ca. 32
523 201 – 689 300 kr ca. 32 20 ca. 52
Över 689 300 kr ca. 32 25 ca. 57

Skiktgränser och statlig skatt

För högre inkomster tillkommer en statlig inkomstskatt. Det finns två skiktgränser som avgör när man börjar betala statlig skatt. Den första skiktgränsen kallas för grundavdraget, och den andra skiktgränsen är för den så kallade värnskatten. När din inkomst överstiger dessa gränser ökar den totala skattesatsen genom tillägg av statlig skatt.

Moms – en indirekt skatt

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som betalas på de flesta varor och tjänster. I Sverige är standardmomsen 25%, men det finns undantag med reducerad moms på livsmedel, böcker och andra specifika varor och tjänster. Momsen betalas av slutkonsumenten och är därför en indirekt skatt som företagare redovisar till Skatteverket.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Förutom inkomstskatt och moms, betalar arbetsgivare arbetsgivaravgifter för sina anställda. Dessa avgifter finansierar bland annat socialförsäkringssystemet. För egenföretagare finns istället egenavgifter, som fungerar på ett liknande sätt men betalas av den som driver företaget. Avgifterna är en betydande del av de totala skatterna som betalas relaterade till arbete.

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt är en skatt som betalas för ägande av fastigheter. I Sverige har dock denna skatt i de flesta fall ersatts av en fastighetsavgift, som har en övre gräns för hur mycket man behöver betala per år. För vissa typer av fastigheter, som industribyggnader, tas dock fortfarande fastighetsskatt ut.
I Sverige varierar skattesatsen beroende på inkomst, men ligger generellt mellan 30-60%.

Kapitalskatt på investeringar

Kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster från försäljning av tillgångar beskattas med en kapitalskatt. Skattesatsen är i regel 30% på dessa inkomster. Det finns dock vissa sparformer, som ISK (Investeringssparkonto) och kapitalförsäkringar, där en schablonintäkt beskattas istället för den faktiska vinsten.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Namn På Stormar.

Skattereduktioner och avdrag

Det finns möjligheter att minska den skatt man betalar genom olika skattereduktioner och avdrag. Exempel på detta är rut- och rotavdrag för hushållsnära tjänster och renoveringsarbeten, jobbskatteavdraget som syftar till att göra det mer lönsamt att arbeta, samt avdrag för resor till och från arbetet. Dessa avdrag kan göra en betydande skillnad i den totala skattesumman.
Läs mer om Borås Energi Och Miljö här.