inteckning-fastighet-1

Inteckning i fastighet är en säkerhet för lån där fastigheten fungerar som pant för kreditgivarens fordran.

Inteckning i fastighet är en säkerhet för lån där ägarens bostad eller mark utgör pant för kreditgivaren.

Lämna ett svar