kommunal-fastighetsavgift-1

Kommunal fastighetsavgift är en årlig skatt som ägare av fastigheter betalar till kommunen för mark och byggnader.

Kommunal fastighetsavgift är en årlig skatt som ägare till fastigheter betalar till kommunen.

Lämna ett svar