nackdelar-med-vindkraft-1

Vindkraftverk kan påverka landskapet negativt och orsaka buller samt störa fågelliv och lokal fauna.

Vindkraftverk kan påverka landskapet visuellt, störa fågelliv och generera buller, vilket skapar lokalt motstånd.

Lämna ett svar