Namn På Stormar

Namn på stormar, som Katrina eller Sandy, blir ofta minnesvärda då de markerar kraftfulla händelser i naturens historia.

Namn På Stormar – En Översikt

Namngivning av stormar är en praxis som har sitt ursprung i mitten av 1900-talet. Det började med att meteorologer använde kvinnonamn för att identifiera tropiska cykloner.

Med tiden utvecklades systemet och idag används både kvinnliga och manliga namn.

Denna metod hjälper forskare, meteorologer och allmänheten att enkelt kommunicera om specifika stormar och hålla reda på dem. Namnen väljs ut i förväg och följer ofta ett alfabetiskt mönster där varje ny storm får ett namn som börjar på nästa bokstav i alfabetet.

 • Historiken Bakom Stormnamngivning
  • Ursprung i mitten av 1900-talet
  • Första användningen av kvinnonamn för tropiska cykloner
  • Utveckling till att inkludera både kvinnliga och manliga namn
 • Kommunikation och Övervakning
  • Förenklar kommunikationen mellan forskare och allmänheten
  • Underlättar uppföljning och dokumentation av stormar
 • Systemet för Namnval
  • Namnen väljs i förväg
  • Alfabetisk ordning används för att organisera namngivningen


År Stormnamn Kategori
2020 Laura 5
2019 Dorian 5
2018 Michael 5

Internationella Konventioner för Stormnamn

World Meteorological Organization (WMO) har fastställt riktlinjer för hur stormar ska namnges internationellt. Dessa riktlinjer säkerställer att det finns en standardiserad process för namngivning över olika regioner. Varje region har sin egen lista med namn som roterar och återanvänds vart sjätte år. Om en storm är särskilt förödande, kan dess namn dras tillbaka och ersättas för att undvika känslomässig stress för de drabbade.

Varför Namnge Stormar?

Att ge stormar namn går utöver en enkel konvention. Det har en praktisk funktion där namngivning underlättar kommunikationen mellan vetenskapsmän, myndigheter och allmänheten. Det gör det lättare att sprida information om stormens framfart och varningar. Dessutom visar forskning att stormar med personliga namn tas på större allvar av allmänheten, vilket kan leda till bättre förberedelser och minskade risker.
Läs artikeln om ämnet Vad Händer Om Man Inte Deklarerar här.

Memorabla Stormar Och Deras Namn

Några stormnamn blir kända på grund av den förödelse de orsakar. Orkanen Katrina, Superstormen Sandy och Tyfonen Haiyan är exempel på stormar vars namn förknippas med omfattande skador och förlust av liv. Dessa namn blir en del av historien och tjänar som påminnelser om naturens kraft och vikten av beredskap.
Läs mer om Borås Energi Och Miljö här.

Kriterier För Att Namnge Stormar

Det finns specifika kriterier som måste uppfyllas för att en storm ska få ett namn. För tropiska cykloner innebär detta att stormen måste nå en viss intensitet i vindhastighet. I Atlanten och nordöstra Stilla havet, till exempel, måste en storm nå vindhastigheter på minst 39 mph (63 km/h) för att klassas som en tropisk storm och få ett namn.

Processen För Att Dra Tillbaka Stormnamn

Om en storm leder till exceptionell skada eller dödsfall, kan dess namn dras tillbaka från framtida användning som en respektgest. Detta beslut fattas under WMO:s årliga möten där medlemsländerna diskuterar vilka stormar som har haft en betydande påverkan. Ett nytt namn väljs sedan för att ersätta det tillbakadragna namnet på listan.
Stormen Oskar svepte in över kusten med orkanvindar, vilket påminde oss om kraften i naturens namngivna fenomen.

Stormnamn I Populärkulturen

Stormnamn har även en plats i populärkulturen, där de ibland används i filmer, böcker och musik. De kan symbolisera förändring eller tumult, och ibland blir de metaforer för personliga eller samhälleliga kriser. Namn som Orkanen Irma eller Tyfonen Mangkhut kan framkalla starka bilder och känslor, vilket gör dem till kraftfulla verktyg för berättande och konstnärligt uttryck.