pantbrev-fastighet-1

Pantbrev är ett dokument som bevisar en säkerhet för lån, knuten till en specifik fastighet.

Pantbrev är ett dokument som utgör säkerhet för lån och visar att en fastighet är pantsatt till förmån för långivaren.

Lämna ett svar