pantbrev-hus-1

Ett pantbrev är ett värdebevis som säkrar bankens lånefordran vid köp av hus, och är en avgörande del i fastighetsköpet.

Ett pantbrev är ett juridiskt dokument som representerar en säkerhet för lån med ett hus som pant.

Lämna ett svar