Rosengård fastigheter

Rosengård Fastigheter är ett bolag som förvaltar och utvecklar boendemiljöer i Malmös mångkulturella stadsdel Rosengård.

Grundandet av Rosengård Fastigheter

Rosengård Fastigheter, även känt som Rosengård fastigheter, är ett fastighetsbolag som har sina rötter i Malmö och grundades under 2017. Bolaget är resultatet av en samverkan mellan privata och kommunala aktörer, vilket har skapat en unik struktur för fastighetsförvaltning och utveckling.

De huvudsakliga aktörerna i detta samarbete är Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, Victoriahem AB och MKB Fastighets AB, som alla äger en lika stor andel i företaget. Denna samordnade satsning har som mål att förbättra och utveckla bostadsområden i Rosengård, vilket är av stor betydelse för den lokala gemenskapen och stadsutvecklingen i Malmö.

Viktiga Delar av Rosengård Fastigheters Verksamhet

 • Samverkansmodell
  • Unik struktur med både privata och kommunala ägare
  • Jämlik ägarandel mellan de involverade parterna
 • Upprustning av Bostadsområden
  • Fokus på att förbättra bostadsstandard och livskvalitet
  • Projekt som riktar sig mot både inre och yttre miljö
 • Stadsutveckling
  • Initiativ för att stärka Rosengårds roll i Malmö
  • Arbete för att skapa hållbara och attraktiva stadsmiljöer

Fakta om Rosengård Fastigheter

Grundat Ägare Fokusområde Samarbetsmodell
2017 Fastighets AB Balder, Heimstaden AB, Victoriahem AB, MKB Fastighets AB Bostadsutveckling i Rosengård Privat och kommunal samverkan

Fastighetsportföljen

Rosengård fastigheters fastighetsbestånd är koncentrerat till kvarteren Törnrosen och delar av Örtagården, vilket utgör en betydande del av Rosengårds bostadsområden. Genom att förvalta och utveckla dessa områden, bidrar Rosengård fastigheter till att skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer för Malmös invånare.

Projektet Culture Casbah

Culture Casbah är ett av de mest spännande och framåtblickande projekten som Rosengård fastigheter arbetar med. Detta projekt sträcker sig från station Rosengård till Rosengård centrum och syftar till att skapa en levande och inkluderande stadsdel. År 2013 vann Culture Casbah utmärkelsen ‘Best Futura Project’ vid den prestigefyllda MIPIM-mässan i Cannes, vilket understryker dess potential och innovativa koncept. Läs artikeln om ämnet Platzer fastigheter här.

Utmärkelser och Erkännanden

Under 2021 mottog Rosengård fastigheter två prestigefyllda utmärkelser som erkänner deras arbete och service. De blev tilldelade Kundkristallen för ”Största lyft serviceindex 1000 – 3999 lägenheter” och Real Estate Øresund Award som årets fastighetsföretagare, vilket bekräftar deras betydelse för Öresundsregionen och deras engagemang för sina kunder.Rosengård Fastigheter förvaltar och utvecklar bostäder i Malmö med fokus på hållbart boende och starka gemenskaper.

Årsredovisningar och Framsteg

En genomgång av Rosengård fastigheters årsredovisningar från 2018 till 2022 visar en stadig utveckling och tillväxt för företaget. Dessa dokument är viktiga för att förstå företagets ekonomiska hälsa och de strategiska riktningar som har tagits under årens lopp. Här finns en artikel på samma tema: Sparbankens fastighetsbyrå.

Framtidens Visioner

Med en stark grund och flera framgångsrika projekt i ryggen, ser Rosengård fastigheter fram emot att fortsätta sitt arbete med att förnya och utveckla Malmö. Genom att fokusera på hållbarhet, gemenskap och innovation, strävar de efter att vara en drivande kraft i stadens utveckling och en förebild för andra fastighetsbolag.

Länkar och Resurser

För mer information om Rosengård fastigheter och deras pågående projekt, besök deras officiella webbplats på www.rosengardfastigheter.se. Där kan intressenter hitta uppdaterad information, kontaktuppgifter och detaljer om hur man kan engagera sig i deras arbete.