statens-fastighetsverk-1

Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av kulturhistoriska byggnader och markområden i Sverige.

Statens Fastighetsverk förvaltar och bevarar en mångfald av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Sverige.

Lämna ett svar