taxeringsvarde-hus-1

Taxeringsvärdet på ett hus är Skatteverkets bedömning av fastighetens marknadsvärde för fastighetsskatt.

Taxeringsvärdet på ett hus är Skatteverkets bedömning av fastighetens värde och används för att beräkna fastighetsskatten.

Lämna ett svar