Utvandrarnas Hus

Utvandrarnas Hus i Växjö är ett museum som skildrar de svenska emigranternas historia och resor till Nordamerika.

Utvandrarnas Hus – En Portal till Sveriges Utvandringshistoria

I Museiparken i Växjö står en byggnad som är en hyllning till Sveriges omfattande utvandringshistoria. Utvandrarnas Hus, som ritades av arkitekten Bent Jörgen Jörgensen, öppnade sina dörrar år 1968 och har sedan dess genomgått flera utbyggnader.

Det är en plats där besökare kan dyka in i arkiv fyllda med amerikabrev, dagböcker, och fotografier som dokumenterar livet för de miljontals svenskättlingar som nu finns i Amerika.

 • Arkivmaterial
  • Amerikabrev
  • Dagböcker
  • Fotografier
 • Utställningar
  • Permanent utställning om utvandringen
  • Tillfälliga temautställningar
 • Utbildningsaktiviteter
  • Skolprogram
  • Föreläsningar och seminarier
År Händelse
1968 Öppnande av Utvandrarnas Hus
Arkitekt Bent Jörgen Jörgensen
Plats Växjö, Sverige
Signifikant Material Amerikabrev, dagböcker, fotografier

Från Svenska Emigrantinstitutet till Kulturparken Småland

Fram till 2015 var Utvandrarnas hus hem för stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet. Stiftelsens syfte var att samla in och bevara material relaterat till den stora utvandringsvågen mellan 1846 och 1930, då cirka 1,3 miljoner svenskar lämnade sitt hemland för ett nytt liv i USA och Kanada. Idag är verksamheten en del av Kulturparken Smålands bredare utbud.

Utställningar som berör och utbildar

Utvandrarnas Hus erbjuder både permanenta och tillfälliga utställningar. ”Det nya landet – drömmen om Amerika” är en av de fasta utställningarna som tar besökare på en resa genom utvandringshistorien. Ett speciellt rum är dedikerat till författaren Vilhelm Mobergs verk, där besökare kan se originalmanuskript och föremål relaterade till hans berömda Utlandsserie.

Forskning och släktforskning

För den som är intresserad av forskning erbjuder Utvandrarnas Hus tillgång till ett rikt forskningsmaterial. Besökare som vill fördjupa sig i emigrationshistorien kan boka tid i forskarsalen för att utforska digitala databaser och specialbibliotek. Sedan samverkansavtalet med Kulturparken Småland trädde i kraft, har forskningen och förvaltningen av samlingarna fortsatt att utvecklas.

Konstnärliga inslag

I utställningshallen möts besökarna av statyn Oskar och Kristina, skapad av konstnären Axel Olsson. Denna staty är en hyllning till de många par som tillsammans vågade ta steget och utvandra för att söka ett bättre liv på andra sidan Atlanten. Läs mer om Teknikens Hus här.

Global Utvandring från Sverige

Även om fokus ligger på utvandringen till Nordamerika, har Utvandrarnas Hus inte förbisett den svenska utvandringen till andra delar av världen. Material som rör svenskarnas resor till Australien, Nya Zeeland, Sydamerika och andra regioner finns också att utforska för den som är intresserad av den bredare bilden av Sveriges utvandringshistoria.Utvandrarnas Hus i Växjö är ett museum som berättar om den svenska emigrationen till Nordamerika under 1800- och 1900-talen.

En Resurs för Utbildning och Kulturarv

Utvandrarnas Hus är inte bara en plats för historisk reflektion utan även en viktig resurs för utbildning. Skolor och universitet använder dess rika samlingar för att undervisa om migrationens roll i Sveriges och världens historia. Genom att bevara dessa berättelser, bidrar Utvandrarnas Hus till att hålla kulturarvet levande för framtida generationer.

Evenemang och Aktiviteter

Regelbundet anordnas det olika evenemang och aktiviteter i Utvandrarnas Hus som syftar till att engagera allmänheten. Föreläsningar, filmvisningar och temadagar är bara några exempel på hur Utvandrarnas Hus strävar efter att vara en levande och dynamisk mötesplats. Läs artikeln om ämnet Havets Hus här.

Besök Utvandrarnas Hus

För den som är intresserad av att besöka Utvandrarnas Hus, rekommenderas att planera sitt besök i förväg. Information om öppettider, utställningar och evenemang finns tillgänglig på deras hemsida. Ett besök här är en resa genom tid och rum, en chans att förstå de drivkrafter och omständigheter som formade livet för så många svenskar i det förflutna.