vad-ar-densitet-1

Densitet är ett mått på hur mycket massa ett ämne har per volymenhet, ofta uttryckt i kilogram per kubikmeter (kg/m³).

Densitet är ett mått på hur mycket massa ett ämne har per volymenhet, ofta uttryckt i kilogram per kubikmeter (kg/m³).

Lämna ett svar