vad-ar-en-myndighet-1

En myndighet är en statlig organisation som verkställer lagar, fattar beslut och tillhandahåller tjänster åt allmänheten.

En myndighet är en statlig organisation som verkställer lagar och förvaltar offentliga ärenden enligt politiska beslut.

Lämna ett svar