vad-ar-klimat-1

Klimat är ett områdes genomsnittliga väderförhållanden över en längre tid, inklusive temperatur, nederbörd och vindmönster.

Klimat är ett områdes genomsnittliga väderförhållanden över en längre tid, inklusive temperatur, nederbörd och vindmönster.

Lämna ett svar