vad-ar-naturgas-1

Naturgas är en fossilt bränsle som består främst av metan och används för uppvärmning, elproduktion och som fordonsbränsle.

Naturgas är en fossil energikälla som består huvudsakligen av metan och används för uppvärmning, elproduktion och som drivmedel.

Lämna ett svar