vad-ar-reduktionsplikt-1

Reduktionsplikt är en lagstadgad skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläpp genom att blanda in biobränslen i bensin och diesel.

Reduktionsplikt är en lagstadgad skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläpp genom att blanda in biobränslen i bensin och diesel.

Lämna ett svar