ar-karnkraft-fornybart-1

Kärnkraft är inte förnybar, men ger låga utsläpp och kan bidra till en stabil energiförsörjning.

Kärnkraft är inte förnybar men erbjuder långvarig energi med låga utsläpp, dock med utmaningar kring avfallshantering och säkerhet.

Lämna ett svar