Balder fastigheter

Balder Fastigheter är ett växande fastighetsbolag som fokuserar på långsiktig förvaltning och utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Om Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som har specialiserat sig på förvaltning och utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Norden och England. Med huvudkontor i Göteborg och närvaro i flera stora städer, har Balder vuxit till att bli en av de mest inflytelserika aktörerna på fastighetsmarknaden.

Bolaget har en stark position i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn, där de även satsar på nyproduktion av fastigheter. Med ett fastighetsbestånd värderat till över 114,5 miljarder kronor och en notering på Nasdaq Stockholm, är Balder en tungviktare inom branschen.

 • Huvudkontor: Göteborg
 • Verksamhetsfokus:
  • Bostäder
  • Kommersiella fastigheter
  • Hotell
 • Närvarande städer:
  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Köpenhamn
 • Ekonomiska nyckeltal:
  • Fastighetsbeståndets värde: 114,5 miljarder kronor
  • Notering: Nasdaq Stockholm
Stad Fastighetstyp Antal Fastigheter
Stockholm Bostäder 50
Göteborg Kommersiella fastigheter 30
Malmö Hotell 10
Köpenhamn Hotell 5

Balders Historik och Expansion

Fastighets AB Balder grundades 2005 och har sedan dess genomgått en betydande expansion. Bolaget startade med att förvärva 53 fastigheter och har under årens lopp ökat sitt fastighetsbestånd genom strategiska förvärv, såsom köpet av Din Bostad Sverige AB och en majoritetspost i finska Sato. Dessa förvärv har bidragit till en ökad närvaro i hela Norden, inklusive den första fastigheten i Norge. Genom att renodla sitt fastighetsbestånd och investera i förnyelsebar energi har Balder även visat en vilja att anpassa sig till framtida marknadstrender och hållbarhetskrav.

Förvärv och Nyproduktion

Balder har inte bara expanderat genom förvärv av befintliga fastigheter utan även genom att satsa på nyproduktion. Bolaget har exempelvis engagerat sig i byggnationen av lägenheter i Ørestad, Köpenhamn och har etablerat en avdelning dedikerad för nyproduktion av bostäder. Denna satsning speglar Balders ambition att inte bara förvalta utan också aktivt bidra till att skapa nya attraktiva bostadsområden.

Hotell och Handelsfastigheter

En noterbar del av Balders fastighetsportfölj utgörs av hotellfastigheter. Efter förvärvet av 14 hotellfastigheter 2014 blev Balder en av Sveriges största ägare inom denna kategori. Dessutom har bolaget förvärvat handelsfastigheter, vilket ytterligare diversifierar deras fastighetsbestånd och stärker deras position på marknaden.
Liknande artikel Vectura fastigheter.

Uthyrning och Kundservice

Uthyrning av bostäder är en central del av Balders verksamhet. Genom sina webbplatser balders och homeqs erbjuder Balder enkel tillgång till information om lediga lägenheter och möjlighet till digital ansökan. Denna serviceorienterade approach är en del av Balders strategi för att skapa en positiv kundupplevelse och långvariga relationer med hyresgästerna.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Eniro fastighetsbeteckning.

Hållbarhet och Framtid

Balder har visat ett starkt engagemang för hållbarhet genom investeringar i förnyelsebar energi, såsom vindkraftverk. Denna inriktning mot hållbarhet är inte bara viktig ur ett miljöperspektiv utan även för att möta framtida krav och förväntningar från hyresgäster och investerare. Med en tydlig hållbarhetsprofil positionerar sig Balder väl för framtiden.

Utmaningar och Möjligheter

Som en ledande aktör står Balder inför både utmaningar och möjligheter. Fastighetsmarknadens cykliska natur och externa faktorer såsom ekonomiska svängningar och politiska beslut kan påverka bolagets verksamhet. Samtidigt erbjuder den växande urbaniseringen och behovet av nya bostäder stora möjligheter för fortsatt expansion och utveckling.

Sammanfattning

Fastighets AB Balder har etablerat sig som en betydande spelare inom fastighetssektorn. Med en bred portfölj som inkluderar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell, samt en strategisk inriktning på både förvaltning och nyproduktion, är Balder väl rustat för att navigera i en föränderlig marknad och fortsätta sin tillväxtresa.
Balder Fastigheter är en växande aktör inom fastighetsbranschen, känd för att förvalta och utveckla attraktiva bostäder och kommersiella lokaler.