Behrn fastigheter

Behrn Fastigheter erbjuder attraktiva bostads- och kommersiella lokaler i Örebro, med fokus på kvalitet och service.

Om Behrn Fastigheter

Behrn Fastigheter är ett välkänt privat fastighetsföretag som spelar en viktig roll i Örebro kommuns fastighetsmarknad. Företaget är specialiserat på att förvalta och utveckla både bostäder och kommerciella fastigheter.

Med sitt huvudkontor placerat på Rudbecksgatan i Örebro, befäster Behrn Fastigheter sin närvaro som en central aktör i stadens utveckling.

Deras portfölj inkluderar inte bara fastigheter utan också namnrättigheter till välkända arenor i staden.

 • Huvudkontor
  • Rudbecksgatan, Örebro
 • Specialisering
  • Bostäder
  • Kommerciella fastigheter
 • Namnrättigheter
  • Välkända arenor i Örebro
Företagsnamn Typ av fastighet Plats Namnrättigheter
Behrn Fastigheter Bostäder och kommersiella Örebro Arenor i Örebro

Behrn Arenas Namnrättigheter

En intressant aspekt av Behrn Fastigheters verksamhet är deras ägande av namnrättigheterna till flera stora idrottsanläggningar i Örebro. Dessa inkluderar Behrn Arena, som tidigare var känd som Eyravallen, Vinterstadion och ishallen som båda också bär namnet Behrn Arena. Trots de officiella namnbytena, är det många invånare som fortfarande refererar till fotbollsarenan som Eyravallen, vilket visar på dess djupa förankring i lokalbefolkningens hjärtan.

Kommersiella Fastigheter i Fokus

Företagets portfölj av kommersiella lokaler är imponerande och varierad, vilket gör dem till en nyckelspelare för företag som söker lokaler i Örebro. Behrn Fastigheter erbjuder en bred mix av lokaltyper, inklusive butikslokaler, kontorslokaler och kontorshotell. Denna mångsidighet gör dem till en attraktiv partner för både etablerade företag och start-ups. Här finns en liknande artikel på samma tema: Statens fastighetsverk.

Bostadsutveckling och Förvaltning

Förutom sina kommersiella engagemang, är Behrn Fastigheter också engagerade i bostadsutveckling. Genom att skapa attraktiva och hållbara bostäder bidrar de till att möta Örebros växande behov av boende. Företagets förmåga att förvalta och underhålla sina fastigheter säkerställer att de erbjuder högkvalitativa hem för invånarna.

Behrn Center – En Pärla i Fastighetsportföljen

Behrn Center är en av de mest framträdande fastigheterna i Behrn Fastigheters portfölj. Centret erbjuder en unik kombination av kontors- och butiksutrymmen, vilket gör det till en livlig mötesplats för affärer och shopping. Dess centrala läge i Örebro gör det tillgängligt och attraktivt för både företagare och konsumenter.

Engagemang i Lokalsamhället

Behrn Fastigheter är inte bara en affärsentitet; de är också starkt engagerade i lokalsamhället. Genom att investera i namnrättigheter och förvaltning av arenor, bidrar de till den lokala idrotten och kulturen. Deras engagemang sträcker sig utöver fastighetsförvaltning och speglar en vilja att stödja och utveckla Örebros samhällsliv. Denna artikel är även relevant för ämnet LF fastigheter.

Hållbarhet och Framtidsvisioner

Hållbarhet är en viktig del av Behrn Fastigheters verksamhetsfilosofi. De arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten i sina fastigheter och att minska deras miljöpåverkan. Företagets framtidsvisioner inkluderar att fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt som gynnar både affärerna och miljön.

Utmaningar och Möjligheter

Marknaden för fastigheter är ständigt föränderlig, och Behrn Fastigheter står inför både utmaningar och möjligheter. Urbanisering, demografiska förändringar och ekonomiska cykler påverkar fastighetsbranschen. Företaget måste navigera dessa förändringar samtidigt som de upprätthåller sin starka position på marknaden.

Sammanfattning

Med sin breda portfölj av fastigheter, sitt engagemang i lokalsamhället och sin fokus på hållbarhet, är Behrn Fastigheter en vital del av Örebros stadsmiljö och ekonomi. Som en av de ledande fastighetsaktörerna i regionen, fortsätter de att forma stadens landskap och erbjuder värdefulla resurser för både boende och företagare.Behrn Fastigheter erbjuder välunderhållna bostäder och lokaler i Örebro, med fokus på kundservice och hållbarhet.