Fastighetsskatt 2023

Från 2023 kan fastighetsskatten för bostäder ändras, vilket kan påverka både ägare och bostadsmarknaden.

Fastighetsskatt 2023 – En Översikt

Fastighetsskatt var i Sverige en skatt som utgick på innehavet av en fastighet. Skatten utgick baserat på fastighetens taxeringsvärde och är därmed en objektskatt.

För fastigheter och småhusenheter ersattes fastighetsskatten år 2008 med kommunal fastighetsavgift.

  • Historik
    • Infördes i Sverige
    • Baserades på taxeringsvärde
  • Ersättning
    • År 2008 ersattes med kommunal fastighetsavgift
    • Ändringen syftade till att sänka boendekostnader
År Typ av Skatt Beskrivning
2008 och framåt Kommunal fastighetsavgift Ersatte fastighetsskatten för att sänka boendekostnader
Före 2008 Fastighetsskatt Utgick baserat på fastighetens taxeringsvärde

Syften med Fastighetsskatt

Ett centralt motiv för fastighetsskatten är det fiskala syftet, det vill säga att dra in pengar till den offentliga sektorn för att betala allmänna tjänster. I en internationell ekonomi ökar behovet av att utnyttja skattebaser som inte kan förflyttas över landgränserna. Ett annat motiv är att jämställa investeringar i fastigheter med investeringar i annat kapital, där avkastningen på fastigheten ses som nyttan av att nyttja (bo i) fastigheten samt fastighetens värdeökning.

Effekter på Huspriser

Fastighetsskatten kan påverka huspriserna; en sänkning av fastighetsskatten kan exempelvis leda till högre huspriser, om huspriserna kan antas baseras på en ekonomisk kalkyl över löpande kostnaderna som husägare har.

Skattepliktiga Fastigheter

Skattepliktiga fastigheter är lantbruksfastigheter, småhusenheter under uppförande med tillhörande tomtmark eller tomtmark till småhus där det inte finns en uppförd bostadsbyggnad. Den statliga fastighetsskatten är 1,0 % av taxeringsvärdet. För fastigheter och småhusenheter ersattes fastighetsskatten år 2008 med kommunal fastighetsavgift.
Fastighetsskatten för 2023 är oförändrad, men debatten om dess justeringar fortsätter att engagera både politiker och fastighetsägare.

Kommunal Fastighetsavgift

Förutom den statliga fastighetsskatten finns även en kommunal fastighetsavgift, ofta kallad Ejendomsskat, som tillfaller den kommun där fastigheten ligger.

Fastighetsskatt i Finland

I Finland är fastighetsskatten olika för fritidsbostäder och bostäder för stadigvarande boende. Kommunerna bestämmer skattenivåerna. I Mariehamn i det självstyrande Åland är fastighetsskatten exempelvis 0,30 %.
Läs mer om Tidigare ägare fastighet här.

Fastighetsskatt i USA

I USA finns fastighetsskatt kallad Property tax. Den tas ut av kommunen (county eller motsvarande) och skattesatserna varierar mellan 0,2 % och 4 % av fastighetens värde.

Fastighetsskattens Framtid i Sverige

Debatten om fastighetsskatten och dess framtida utformning fortsätter att vara aktuell i Sverige. Det finns förslag om att återinföra en form av fastighetsskatt, men några konkreta förändringar för 2023 har ännu inte beslutats.
Läs artikeln om ämnet Vad är fastighetsbeteckning här.

Så Påverkar Fastighetsskatten Dig

Om du är fastighetsägare är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna inom fastighetsskatt och fastighetsavgifter. Det påverkar dina årliga kostnader och kan även ha inverkan på ditt fastighets värde.