CA fastigheter

CA Fastigheter specialiserar sig på att utveckla och förvalta hållbara bostads- och kommersiella fastigheter i Sverige.

Historik och Grundande av CA-koncernen

CA Fastigheter: En Stabil Pelare I Svensk Fastighetsbransch

CA-koncernen är en etablerad aktör på den svenska fastighetsmarknaden med över ett sekel av historia. Grundad 1912 i Kalmar av byggmästaren Claes Johansson, har företaget genomgått flera förändringar och utvecklats till att bli en betydande fastighetsägare. Det var Edvin Claesson som tillsammans med K-G Anderzén år 1947 tog över ruljansen och formade det som idag är känt som Claesson & Anderzén AB. Idag är det Edvin Claessons söner, Magnus och Johan Claesson, som driver koncernens tradition och affärer vidare, vilket säkrar företagets familjeägda karaktär.

 • Grundande
  • År: 1912
  • Plats: Kalmar
  • Grundare: Claes Johansson
 • Signifikant Övertagande
  • År: 1947
  • Nytt ledarskap: Edvin Claesson och K-G Anderzén
  • Företagsnamn: Claesson & Anderzén AB
 • Nuvarande Ledarskap
  • Ledare: Magnus och Johan Claesson
  • Företagets status: Familjeägt
Årtal Händelse Inblandade Personer
1912 Grundandet av företaget Claes Johansson
1947 Övertagande och omformning Edvin Claesson och K-G Anderzén
Nutid Koncernen drivs vidare Magnus och Johan Claesson

CA Fastigheter AB – Hjärtat i Koncernen

CA Fastigheter AB, som är det verksamhetsdrivande moderbolaget inom CA-koncernen, har sitt säte i Kalmar och är en central del av koncernens identitet. Med Johan Claesson som styrelseordförande, styr företaget en fastighetsportfölj som fokuserar på hållbar utveckling och långsiktiga relationer med hyresgäster. CA Fastigheter AB:s strategi är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i strategiskt utvalda geografiska områden.

Expansion och Fastighetsbestånd

Sedan 1992 har CA Fastigheter positionerat sig som ett renodlat fastighetsbolag, med en imponerande portfölj av fastigheter framförallt i södra Sverige. Städer som Borås, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Lomma, Malmö, Stockholm och Växjö utgör kärnan i deras fastighetsinnehav. Dessutom har företaget expanderat internationellt med fastigheter i Tyskland och Estland. I slutet av 2014 uppgick deras totala fastighetsbestånd till över 650.000 kvadratmeter, vilket understryker företagets betydande roll på marknaden.
Liknande artikel LKAB fastigheter.

Ekonomisk Stabilitet och Hyresintäkter

CA Fastigheter är inte bara en stor spelare när det gäller fastighetsinnehav, utan även ekonomiskt stark. År 2014 rapporterade företaget hyresintäkter på hela 556 miljoner kronor. Denna finansiella styrka möjliggör fortsatta investeringar i befintliga fastigheter och förvärv av nya, vilket bidrar till koncernens tillväxt och långsiktiga framgång.

Strategisk Förvaltning och Utveckling

En av nyckelfaktorerna bakom CA Fastigheters framgång är deras strategiska förvaltning och utveckling av fastigheter. Genom att fokusera på att förbättra och modernisera sina fastigheter, säkrar de inte bara värdet på sina investeringar utan även attraktiviteten hos deras fastighetsbestånd för nuvarande och framtida hyresgäster.

CA-koncernens Framtid och Vision

CA-koncernen fortsätter att bygga på sin solida grund och ser framåt med en tydlig vision om att vara en ledande aktör inom fastighetssektorn. Med en kombination av traditionella värderingar och en öga för moderna trender, strävar företaget efter att fortsätta växa och utvecklas i takt med marknadens behov.

Samhällsansvar och Hållbarhet

I takt med en ökad medvetenhet kring miljö och hållbarhet, har CA Fastigheter även tagit ett starkt samhällsansvar. Genom att integrera hållbarhetsprinciper i sin affärsmodell, bidrar de inte bara till en bättre miljö utan även till en mer hållbar fastighetsbransch i stort.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Taxeringsvärde fastighet.

Slutsats

CA Fastigheter, som en del av CA-koncernen, står som en pålitlig och stark partner på fastighetsmarknaden. Med en rik historia, en omfattande fastighetsportfölj och en stabil ekonomisk grund, är de väl positionerade för att möta framtidens utmaningar och möjligheter inom fastighetssektorn.
CA Fastigheter fokuserar på att förvalta och utveckla attraktiva bostäder och lokaler i Sverige.