Hur Mycket Får Man Tjäna Utan Att Betala Skatt

I Sverige får man tjäna upp till 20 008 kr under 2023 utan att betala statlig inkomstskatt, men alltid betala kommunalskatt.

Grundläggande Principer för Skattefri Inkomst

I Sverige finns det en gräns för hur mycket man kan tjäna utan att behöva betala inkomstskatt. Denna gräns kallas för grundavdraget och är avsett att täcka den enskilda individens grundläggande behov.

Det exakta beloppet för grundavdraget kan variera beroende på ålder, inkomst och andra faktorer.

Det är viktigt att förstå att även om man inte betalar skatt på inkomster under denna nivå, måste alla inkomster ändå deklareras till Skatteverket.

 • Grundavdrag
  • Varierar beroende på individens ålder och inkomst
  • Täcker grundläggande behov
  • Ändras årligen genom beslut från regeringen
 • Deklaration
  • Alla inkomster måste rapporteras till Skatteverket
  • Oavsett om de är skattefria eller inte
 • Inkomstskatt
  • Betalas på inkomster som överstiger grundavdraget
  • Skattesatsen varierar beroende på inkomstnivå och kommun
Åldersgrupp Grundavdrag 2023 Maximal inkomst utan skatt
Under 18 år 20 008 kr 20 008 kr
18-65 år 40 000 kr Upptill 40 000 kr
Över 65 år 25 000 kr Upp till 25 000 kr

Så Fungerar Grundavdraget

Grundavdraget är en del av det svenska skattesystemet som minskar den skattepliktiga inkomsten. Varje år fastställer Skatteverket nivåerna för grundavdraget, vilket innebär att det kan förändras från år till år. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om dessa förändringar för att kunna planera sin ekonomi och undvika oväntade skattesmällar.

Inkomster Som Inte Beskattas

Förutom inkomster som ligger under grundavdragsnivån finns det också specifika inkomster som är skattefria. Exempel på dessa är vissa former av stipendier, ersättningar för ideellt arbete och vissa typer av försäljning av privat egendom. Det är dock viktigt att noggrant kontrollera reglerna för varje specifik inkomsttyp, då det kan finnas begränsningar och undantag.
Läs artikeln om ämnet Kaffebryggare Bäst I Test här.

Skatteregler för Extrajobb och Bisysslor

Om du har ett extrajobb eller en bisyssla vid sidan av din huvudsysselsättning kan det påverka din skattesituation. Även om inkomsten från extrajobbet är låg och faller under grundavdragsgränsen, måste den läggas samman med din övriga inkomst. Detta kan leda till att du totalt sett överskrider gränsen för skattefri inkomst och därmed behöver betala skatt på en del av dina inkomster.
Läs mer om Räkna Ut Elstöd här.

A-kassa och Förtidspension

A-kassa och förtidspension är former av ersättning som också kan vara skattepliktiga. För dessa typer av inkomster gäller särskilda regler och gränser för när skatt ska betalas. Det är viktigt att kontrollera med den utbetalande myndigheten eller organisationen vilka regler som gäller för just din ersättning.

Effekten av Skattereduktioner

För att ytterligare minska skattebördan finns det olika skattereduktioner som man kan utnyttja. Exempelvis jobbskatteavdraget och rut- och rotavdraget. Dessa avdrag sänker din skatt och kan i vissa fall göra att du inte behöver betala någon skatt alls, även om din totala inkomst överstiger grundavdragsgränsen. Det är viktigt att hålla sig informerad om vilka skattereduktioner som finns och hur de kan påverka din skattesituation.
I Sverige får man tjäna upp till 20 008 kr (2023) utan att betala statlig inkomstskatt, men betalar ändå kommunalskatt.

Att Tänka På Vid Deklarationen

När det är dags att deklarera är det av största vikt att du anger alla dina inkomster korrekt. Även om du inte behöver betala skatt på vissa inkomster, måste de ändå redovisas i deklarationen. Om du missar att deklarera inkomst kan det leda till förseningsavgifter och i värsta fall skattetillägg. Det kan vara klokt att använda sig av digitala tjänster eller professionell hjälp för att säkerställa att deklarationen blir rätt.