LKAB fastigheter

LKAB Fastigheter äger och förvaltar bostäder i Malmfälten, stödjande Kirunas omvandling.

Historisk Bakgrund LKAB Fastigheter – En Grundpelare i Malmfälten

LKAB Fastigheter AB, tidigare känt som Fastighets AB Malmfälten (FAB), är en central aktör i de svenska malmfälten. Som ett dotterbolag till det anrika gruvföretaget LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), har LKAB Fastigheter en rik historia som speglar gruvindustrins utveckling i regionen.

Ursprungligen skapades företaget för att förse LKAB:s anställda med bostäder, vilket var en viktig del i att bygga upp en stabil arbetsstyrka. Denna tradition av att tillhandahålla bostäder har fortsatt in i det moderna LKAB Fastigheter.

Viktiga Aspekter av LKAB Fastigheter

 • Bostadsförsörjning
  • Att tillhandahålla bostäder till LKAB:s anställda och deras familjer.
  • Utveckling av nya bostadsområden för att möta efterfrågan.
 • Stadsomvandling
  • Samverkan med Kiruna och Gällivare kommuner för att hantera gruvdriftens påverkan på lokalsamhället.
  • Ansvar för att flytta och bygga upp nya delar av städer påverkade av gruvan.
 • Hållbar utveckling
  • Integrering av miljövänliga lösningar i byggprojekt.
  • Fokus på energieffektivitet och hållbara material i fastighetsförvaltningen.

Fakta om LKAB Fastigheter

Faktum Detalj
Grundat År då Fastighets AB Malmfälten bildades
Dotterbolag till LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag)
Huvudsyfte Förse LKAB:s anställda med bostäder
Stadsomvandling Samverkan med kommuner för att hantera stadsflyttar
Hållbarhet Fokus på miljövänliga lösningar och energieffektivitet

Fastighetsportfölj och Geografisk Närvaro

Idag förvaltar LKAB Fastigheter en omfattande fastighetsportfölj bestående av cirka 2 200 bostäder. Dessa fastigheter är huvudsakligen lokaliserade i Kiruna och Malmberget, med ytterligare bostäder i Koskullskulle och Luleå. Företagets närvaro i dessa områden är inte bara en reflektion av LKAB:s gruvaktiviteter utan också en vital del av de lokala samhällenas infrastruktur.

Företagsnamnets Evolution

Namnbytet från Fastighets AB Malmfälten till LKAB Fastigheter markerar en modernisering av varumärket. Detta steg togs för att tydligare spegla kopplingen till moderbolaget LKAB och den centrala roll som fastighetsförvaltningen spelar inom koncernens verksamhet. Förkortningen FAB är fortfarande ett känt begrepp för många av de boende och lokalbefolkningen i området, trots att det officiella namnet nu är LKAB Fastigheter.
LKAB Fastigheter äger och förvaltar bostäder i Malmfälten, bidragande till hållbart boende i norra Sverige.

Samhällsomvandling i Kiruna och Malmberget

En av de största utmaningarna som LKAB Fastigheter står inför är den pågående samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget. På grund av gruvdriftens expansion måste stora delar av dessa samhällen flyttas. LKAB Fastigheter spelar en avgörande roll i att säkerställa att de boende får tillgång till nya bostäder och att övergången sker på ett hållbart och rättvist sätt.

Strategi för Hållbar Utveckling

LKAB Fastigheter är djupt engagerade i att främja hållbar utveckling i sina verksamhetsområden. Bolaget arbetar aktivt med att förbättra energieffektiviteten i sina fastigheter och att minska miljöpåverkan. Genom att investera i moderna byggnadstekniker och miljövänliga material, bidrar LKAB Fastigheter till en mer hållbar framtid för malmfälten.
Läs mer om MKB fastighets AB här.

Boendeutbud och Förvaltning

LKAB Fastigheter erbjuder ett brett utbud av boendealternativ, från lägenheter till radhus, för att möta de olika behoven hos de boende. Förvaltningen av dessa bostäder sköts med stor omsorg, där fokus ligger på att upprätthålla en hög standard och att skapa trivsamma boendemiljöer. Bolaget strävar efter att vara en pålitlig och ansvarsfull hyresvärd, med ett starkt engagemang för sina hyresgästers välbefinnande.

Investeringsplaner och Framtidsvisioner

Med en blick mot framtiden har LKAB Fastigheter investeringsplaner som syftar till att stärka och utveckla sitt fastighetsbestånd. Dessa planer inkluderar renoveringar, nybyggnationer och projekt som ska möta framtidens boendekrav. Företagets vision är att fortsätta vara en ledande aktör inom fastighetsförvaltning i norra Sverige, och att aktivt bidra till regionens tillväxt och välstånd.

Utmaningar och Möjligheter

Trots de utmaningar som samhällsomvandlingen och andra yttre faktorer medför, ser LKAB Fastigheter också stora möjligheter. Genom att anpassa sig till nya förhållanden och genom att ständigt söka innovation inom fastighetssektorn, kan bolaget fortsätta att vara en kraft för positiv förändring i Malmfälten. Framtiden för LKAB Fastigheter är ljus, med en stark grund att bygga vidare på för att möta morgondagens behov.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Taxeringsvärde fastighet.

Engagemang i Lokalsamhället

LKAB Fastigheter är inte bara en fastighetsförvaltare utan också en aktiv deltagare i lokalsamhället. Företaget deltar i olika lokala initiativ och projekt som bidrar till samhällsutvecklingen. Genom detta engagemang stärker LKAB Fastigheter banden till invånarna och bidrar till en positiv samhällsand. Bolagets närvaro och verksamhet är därmed en integrerad del av regionens identitet och framtid.