MKB fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett kommunägt bolag i Malmö som erbjuder ett brett utbud av hyresbostäder.

Historisk Översikt av MKB Fastighets AB – Malmös Stora Bostadsaktör

MKB Fastighets AB, ursprungligen Malmö Kommunala Bostads AB, är en betydande del av Malmös historia och framtid. Sedan grundandet den 19 november 1946, har MKB utvecklats till att bli Malmös största bostadsföretag.

Med en marknadsandel på 32% av hyresmarknaden, har de haft en avgörande roll i att forma stadens bostadslandskap.

Från de första storskaliga projekten som Augustenborg, uppfört mellan 1948 och 1952, till de senare tilläggen i stadsbilden, har MKB varit i centrum för bostadsutvecklingen.

 • Grundande
  • Datum: 19 november 1946
  • Ursprungligt namn: Malmö Kommunala Bostads AB
 • Marknadsandel
  • Procent: 32% av hyresmarknaden
 • Signifikanta Projekt
  • Augustenborg (1948-1952)
  • Senare tillägg i Malmös stadsbild
Årtal Händelse
1946 Grundandet av Malmö Kommunala Bostads AB
1948-1952 Uppförandet av Augustenborg
Nutid MKB är Malmös största bostadsföretag med 32% marknadsandel

Organisation och Ledning

Ledningsgruppen hos MKB består av 15 medlemmar, inklusive fyra fastighetschefer, vilka styr företagets riktning. Vid årsskiftet 2010/2011 hade MKB 281 anställda, varav hälften är engagerade i förvaltningen av fastigheterna. Dessa inkluderar roller såsom fastighetsskötare, kundvärdar och husvärdar, vilka alla spelar en viktig roll i att upprätthålla kvaliteten på bolagets tjänster och fastigheter.

Affärsstrategier och Mål

MKB strävar efter att vara en ledande aktör på Malmös bostadsmarknad och ett föredöme för andra fastighetsägare. Bolagets strategier fokuserar på att bidra till Malmös attraktionskraft genom balanserad hyressättning, nyproduktion och sociala insatser. Dessa insatser syftar till att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet i regionen.

Förvaltning och Nyproduktion

Förvaltningen av MKB:s befintliga fastighetsbestånd sker med ett affärsmässigt fokus, där nära förvaltning och självförvaltning är centrala begrepp. MKB har som mål att producera upp till 500 nya lägenheter årligen, förutsatt att efterfrågan är varaktig. Förvärv av fastigheter sker också strategiskt för att stärka hyresrätten och gynna stadens utveckling.

Ekonomiska Utmaningar och Upprustningar

Under 1970-talet genomgick MKB ekonomiska utmaningar, med en överproduktion som resulterade i 20% outhyrda lägenheter. Staten och kommunen var tvungna att ingripa med finansiellt stöd. Trots dessa svårigheter har MKB sedan 1985 sett en ökad andel uthyrda lägenheter och har fokuserat på upprustning av befintliga områden samt nybyggnation i mindre skala.
Läs artikeln om ämnet Sparbanken fastighetsbyrå här.

Samhällsengagemang och Sociala Insatser

MKB erkänner vikten av sitt samhällsansvar och arbetar aktivt med sociala insatser för att förbättra livskvaliteten för Malmös invånare. Genom att engagera sig i projekt som syftar till att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet, spelar MKB en viktig roll i att stärka det lokala samhället.
MKB Fastighets AB förvaltar ett brett utbud av bostäder i Malmö, bidragande till stadens dynamiska och hållbara boendemiljö.

Kontroverser och Utskott

År 2005 uppmärksammades MKB för att ha fört ett ”eget brottsregister” och för att ha haft ett tvivelaktigt samarbete med Polismyndigheten. Dessa händelser har belyst vikten av transparens och etisk förvaltning inom bostadssektorn.

Expansion och Framtidsplaner

MKB Fastighets AB har för avsikt att fortsätta växa och har planer på att utöka sitt fastighetsbestånd med 500 lägenheter under en femårsperiod. Denna expansion är en del av företagets långsiktiga strategi för att möta den ökande efterfrågan på bostäder i Malmö.

Slutsats

Som Malmös största hyresvärd har MKB Fastighets AB en avgörande roll i stadens utveckling och välfärd. Genom att balansera kommersiella mål med socialt ansvarstagande, fortsätter MKB att vara en nyckelspelare i skapandet av en hållbar och attraktiv stad för dess invånare.
Här finns en artikel på samma tema: Stena fastigheter uppsala.