Platzer fastigheter

Platzer Fastigheter är en ledande aktör inom fastighetsbranschen, fokuserad på att utveckla attraktiva arbetsplatser i Göteborgsregionen.

Historisk Bakgrund och Grundande av Platzer Fastigheter

Platzer Fastigheter är ett namn som har varit synonymt med fastighetsutveckling i Göteborg sedan 1966. Detta svenska fastighetsbolag har genomgått flera förändringar sedan dess grundande, från att vara en del av byggsektorn till att fokusera på fastighetsförvaltning.

VD Per-Gunnar Persson har lett bolaget sedan 2015, en period som har sett betydande tillväxt och expansion.

  • Grundande: Platzer Fastigheter grundades 1966 i Göteborg.
  • Ursprunglig inriktning: Initialt var företaget en del av byggsektorn.
  • Fokusområde: Över tid har fokus skiftat till fastighetsförvaltning.
  • Ledarskap:
    • VD Per-Gunnar Persson har varit i spetsen för företaget sedan 2015.
    • Under hans ledning har företaget upplevt en period av tillväxt och expansion.
År Händelse
1966 Grundande av Platzer Fastigheter.
2015 Per-Gunnar Persson blir VD.
Nuvarande Fokus på fastighetsförvaltning och expansion.

Platzer Idag – En Kraftfull Lokal Spelare

Idag är Platzer ett av de mest framträdande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet. Med en portfölj som omfattar cirka 800 000 kvadratmeter kommersiella lokaler fördelade på 63 fastigheter, har bolaget en stark närvaro i regionen. Sedan 2013 har moderbolaget varit noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista, vilket understryker dess betydelse på den svenska fastighetsmarknaden.

Geografisk Fokus – Göteborgs Hjärta och Västra Delar

Platzer har valt att koncentrera sina fastigheter till centrala och västra Göteborg. Områden som Norra Gårda och Högsbo är särskilt framträdande inom bolagets portfölj, där Platzer står som den största fastighetsförvaltaren. Denna lokala förankring ger företaget en djup förståelse för regionens behov och utvecklingsmöjligheter.

Tidiga År och Omstruktureringar

Platzer Bygg AB såg dagens ljus 1969, men bolagets rötter sträcker sig tillbaka till 1966. Under 1970- och 80-talen genomgick bolaget flera omstruktureringar, från att bli en del av Grängeskoncernen till ett management buyout och en notering på OTC-listan. Denna period definierade också bolagets framtida inriktning mot fastighetssektorn.
Denna artikel är även relevant för ämnet Vasakronan fastigheter.

Företagets Evolution och Fokusförändring

Under 1980- och 90-talen genomgick Platzer ytterligare förändringar, inklusive avyttring av byggverksamheten och en stärkt inriktning på fastighetsförvaltning. Storhedens förvaltningsfastigheter i Västsverige blev en del av bolaget, och namnändringen till Platzer Fastigheter AB markerade en ny era. Huvudkontoret flyttades också till Göteborg, vilket betonade företagets engagemang i regionen.

Uppköp och Strategiska Partnerskap

År 2001 stod Platzer i centrum för flera uppköpsförsök, där Ernströmgruppen AB slutligen förvärvade bolaget. Under 2000-talet har Platzer fortsatt att konsolidera sin närvaro i Göteborg genom strategiska partnerskap, som det med Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, och genom att stärka sin fastighetsportfölj.
Här finns en artikel på samma tema: Sparbankens fastighetsbyrå.

Expansion och Börsintroduktion

2012 markerade ett betydande år för Platzer med förvärv av flera fastigheter som ökade bolagets bestånd till 400 000 kvadratmeter. En nyemission breddade ägandet, och 2013 återintroducerades Platzer på börsen, vilket bekräftade dess ställning som en stabil aktör på fastighetsmarknaden.

Ekonomisk Utveckling och Tillväxt

Trots en svår period 2013 med förluster, har Platzer Fastigheter Holding AB, moderbolaget, visat en stark ekonomisk tillväxt med en omsättning på 524 miljoner kronor och ett resultat på 297 miljoner kronor 2014. Tillgångarna värderades till 8,5 miljarder kronor, vilket visar på en betydande expansion sedan 2010.
Platzer Fastigheter är en ledande fastighetsutvecklare i Göteborg, fokuserad på hållbara och innovativa kontors- och industriytor.

Organisatoriska Förändringar

I oktober 2019 genomgick Platzer organisatoriska förändringar som reflekterade en anpassning till marknadens och bolagets behov. Dessa förändringar syftade till att ytterligare stärka bolagets position och effektivisera dess verksamhet i Göteborgsregionen.

Sammanfattning

Platzer Fastigheter har etablerat sig som en central aktör inom fastighetsbranschen i Göteborg. Med en lång historia av tillväxt, omstruktureringar och strategiska satsningar är bolaget väl positionerat för att fortsätta sin expansion och bidra till regionens utveckling. Med starka lokala rötter och en omfattande fastighetsportfölj kommer Platzer att fortsätta vara en viktig del av Göteborgs framtid.