Riverty Sweden Ab

Riverty Sweden AB, tidigare känt som Klarna, erbjuder smidiga betalningslösningar för en enklare och säkrare e-handel.

Om Riverty Sweden AB

Riverty Sweden AB är ett företag som specialiserar sig inom finansieringsverksamhet. Företaget har en bred inriktning som inkluderar att lämna krediter, ställa garantier för krediter, och andra finansiella tjänster som har ett naturligt samband med finansieringssektorn.

Med en bas i Varberg har Riverty Sweden AB etablerat sig som en viktig aktör inom den svenska finansmarknaden.

 • Kärnverksamheter
  • Lämna krediter
  • Ställa garantier för krediter
  • Erbjuda andra finansiella tjänster
 • Geografisk närvaro
  • Bas i Varberg
  • Aktör på den svenska finansmarknaden
Faktum Detaljer
Företagsnamn Riverty Sweden AB
Verksamhetsfokus Finansieringsverksamhet
Finansiella Tjänster Krediter, garantier, m.m.
Plats Varberg, Sverige

Ledning och Ansvariga Personer

Ledningen hos Riverty Sweden AB spelar en avgörande roll för företagets framgång. Med extern VD Dennis Blennskog och styrelseordförande Jan Altersten vid rodret, har företaget en erfaren och kunnig ledning. Andra nyckelpersoner inkluderar Wictoria Wennevid som extern firmatecknare och styrelsemedlemmarna AnnCharlotte Olofsson och Julia Lannerheim. Dessa individer bidrar med sin expertis och ledarskap till företagets dagliga drift och strategiska planering.

Ekonomisk Översikt

Riverty Sweden AB har visat på en stadig ekonomisk tillväxt med en omsättning på 432 889 KSEK under 2022. Företagets resultat landade på 72 444 KSEK, vilket indikerar en stark position i branschen. Med en vinstmarginal på 35,4 % placerar sig Riverty Sweden AB bland de mer lönsamma företagen i Sverige.

Bransch och Marknadsposition

Inom SNI-kod 6492 Annan kreditgivning, konkurrerar Riverty Sweden AB med andra aktörer inom samma sektor. Företagets position i branschen är stark, och det är bland de större företagen i Sverige inom sitt segment. Riverty Sweden AB har också en betydande närvaro i Varbergs kommun, där det är en av de största företagen inom finansieringsverksamhet.

Arbetsställe och Anställda

Riverty Sweden AB har en anställdsstyrka på 144 personer. Företaget fokuserar på att skapa en arbetsmiljö som främjar tillväxt och utveckling för sina anställda. Genom att investera i sin personal säkerställer företaget en hög nivå av service och expertis för sina kunder.Riverty Sweden AB erbjuder innovativa betalningslösningar och finansiella tjänster för en smidigare handel.

Koncernstruktur och Moderbolag

Som en del av en större koncern har Riverty Sweden AB Riverty Group Sweden AB som sitt moderbolag. Koncernstrukturen ger företaget tillgång till ett brett nätverk av resurser och expertis, vilket stärker dess kapacitet att erbjuda konkurrenskraftiga finansiella tjänster. Läs artikeln om ämnet Mk Bilar Fellingsbro här.

Framtidsutsikter och Utveckling

Med en stabil ekonomisk grund och en stark ställning i finansieringssektorn ser framtiden ljus ut för Riverty Sweden AB. Företagets ledning och anställda arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina tjänster för att möta marknadens föränderliga behov. Genom innovation och engagemang strävar Riverty Sweden AB efter att fortsätta sin tillväxt och framgång.

Samhällsansvar och Etik

Riverty Sweden AB tar sitt samhällsansvar på allvar och arbetar med etiska riktlinjer som säkerställer ansvarsfull kreditgivning och finansiella tjänster. Företagets engagemang för hållbarhet och etik bidrar till en positiv bild av företaget och stärker förtroendet hos kunder och samarbetspartners.

Kontaktuppgifter och Mer Information

För mer information om Riverty Sweden AB och dess tjänster, kan intressenter besöka företagets huvudkontor i Varberg eller kontakta dem via telefonnummer 034066 44 00. Företagets öppenhet och tillgänglighet är en del av dess kundservice och företagsfilosofi. Här finns en artikel på samma tema: Infracom Communications Ab.