Krisskydd Sverige Ab

Krisskydd Sverige AB specialiserar sig på innovativa säkerhetslösningar för att skydda samhället i kristider.

Om Krisskydd Sverige AB

Krisskydd Sverige AB är ett företag som specialiserar sig på försäljning av krisskyddsprodukter via internet. Med en bred portfölj av produkter som inkluderar ficklampor, skyddskläder och överlevnadsartiklar, är Krisskydd Sverige AB en viktig aktör inom sektorn för personlig säkerhet och beredskap.

Bolaget står för trygghet och kvalitet för de som vill vara väl förberedda för olika typer av kriser och nödsituationer.

Viktiga Produktkategorier hos Krisskydd Sverige AB

 • Ficklampor
  • Taktiska ficklampor
  • Laddningsbara ficklampor
  • Handdrivna ficklampor
 • Skyddskläder
  • Vattentäta jackor
  • Brandsäkra kläder
  • Reflekterande västar
 • Överlevnadsartiklar
  • Nödradio
  • Vattenreningskit
  • Överlevnadsknivar

Faktatabel om Krisskydd Sverige AB

Information Detaljer
Webbplats Krisskydd Sverige AB på Bolagsfakta
Produktfokus Krisskyddsprodukter
Varumärkesvärden Trygghet och kvalitet
Adress Ange företagets adress här
Organisationsnummer 559345-8994

Verksamhetens Inriktning

Krisskydd Sverige AB har som huvudsaklig verksamhet att tillhandahålla produkter för krissituationer och friluftsliv. Bolagets sortiment är noga utvalt för att möta behoven hos både privatpersoner och företag som eftersträvar en hög nivå av självförsörjning och säkerhet. Genom att erbjuda produkter av hög kvalitet, bidrar Krisskydd Sverige till en ökad medvetenhet och förberedelse för oväntade händelser.

Ledning och Ansvariga

Dennis Maglic är både VD och styrelseledamot i Krisskydd Sverige AB, och har en central roll i företagets strategiska riktning och dagliga drift. Tillsammans med styrelsesuppleanten Andreas Grönquist, bildar de ett team som leder bolagets utveckling framåt. Deras gemensamma erfarenhet och kunskap inom branschen är en viktig tillgång för företaget.
Läs artikeln om ämnet Wet World Energy Solutions Ab här.

Ekonomisk Översikt

Med en omsättning på 11 274 KSEK under år 2022, och en resultat på 3 474 KSEK, visar Krisskydd Sverige AB på en stark ekonomisk ställning. Företagets vinstmarginal på 51,2 % är ett tecken på effektiv verksamhetsstyrning och en lyckad affärsmodell. Dessa siffror placerar Krisskydd Sverige bland de mer framgångsrika företagen i Sverige och i Solna kommun.

Skatt och Bidrag till Samhället

Under de senaste fem åren har Krisskydd Sverige bidragit med 901 KSEK i skatt, vilket understryker företagets roll som en ansvarsfull aktör på den svenska marknaden. Denna skattebidrag reflekterar företagets ekonomiska bidrag till samhället och dess engagemang för landets välfärd.

Företagsinformation och Kontakt

Krisskydd Sverige AB har sitt huvudkontor i Solna och är registrerat med organisationsnummer 5593458994. Intresserade kunder och partners kan enkelt ta kontakt med företaget genom deras postadress i Lindesberg för att diskutera produkter eller samarbeten.

Betydelsen av Krisberedskap

I en värld där oförutsedda händelser blir allt vanligare, är det viktigt att ha en plan för krisberedskap. Krisskydd Sverige AB spelar en vital roll i att tillhandahålla nödvändiga resurser och kunskap för att förbereda individer och organisationer för dessa situationer. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster, bidrar de till en ökad trygghet och resiliens i samhället.
Krisskydd Sverige AB specialiserar sig på att tillhandahålla avancerade säkerhetslösningar för att skydda mot olika typer av kriser.

Slutord

Krisskydd Sverige AB är mer än bara en leverantör av säkerhetsprodukter; de är en pålitlig partner i krisberedskap. Med en stark ledning, solid ekonomi och ett tydligt fokus på kvalitet och service, står de väl rustade att möta framtidens utmaningar och fortsätta att vara en värdefull resurs för sina kunder.
Här finns en artikel på samma tema: Hästnet Sverige Ab.