Stena fastigheter

Stena Fastigheter är en ledande fastighetsaktör som förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella lokaler i Sverige.

Historik och Grundande av Stena Fastigheter

Stena Fastigheter är en del av den bredare Stena-sfären, vilken har sina rötter i det företag som grundades av familjen Sten A Olsson. Sedan starten 1981, då företaget tog sina första steg genom förvärvet av ett bostadsbolag, har Stena Fastigheter vuxit till att bli en av de mest framträdande aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden.

 • Grundande
  • Startår: 1981
  • Grundare: Familjen Sten A Olsson
  • Första förvärv: Bostadsbolag
 • Expansion
  • Position: Framträdande aktör i Sverige
  • Verksamhetsområden: Fastighetsförvaltning och utveckling
År Händelse
1981 Grundande av Stena Fastigheter
1980-talet Förvärv av första bostadsbolaget
2000-talet Expansion och tillväxt på den svenska marknaden

Fastighetsportföljen

Som en av Sveriges största privata fastighetsägare, förvaltar Stena Fastigheter omkring 24 000 hyresrättsbostäder och cirka 3 000 lokaler. Fastigheterna är främst belägna i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm, men bolaget har även betydande ägande i städer som Lund, Landskrona, Lomma och Uppsala. Internationellt expanderar företaget med kommersiella fastigheter i länder som Nederländerna och Frankrike.

BoStad2021 och Framtida Projekt

I sitt engagemang för att bidra till samhällsutvecklingen deltar Stena Fastigheter aktivt i projekt som BoStad2021. Genom initiativ som projekten Kvillered (Fyrklöversgatan), Briljant- och Smaragdgatan samt Ekebäckshöjd (Pennygången), visar företaget sitt stöd för att öka bostadstillgången i takt med den växande befolkningen.

Konstnärlig Utsmyckning

En unik aspekt av Stena Fastigheters verksamhet är deras satsning på konstnärlig utsmyckning i sina fastighetsmiljöer. I städer som Göteborg, Malmö och Stockholm kan man upptäcka konstverk av över 70 olika konstnärer. Dessa verk bidrar inte bara till en estetiskt tilltalande miljö, utan främjar även kulturell mångfald och kreativitet i stadsbilden.
Stena Fastigheter är en ledande fastighetsaktör som erbjuder hållbara boendemiljöer och lokaler i Sverige.

Samhällsansvar och Hållbarhet

Hållbarhet och socialt ansvar är centrala teman i Stena Fastigheters affärsmodell. Genom att integrera miljömässiga och sociala hänsyn i deras förvaltning av fastigheter, strävar bolaget efter att skapa hållbara bostadsområden och arbetsplatser. Detta inkluderar initiativ som energieffektivisering, avfallsminimering och att främja gemenskap bland hyresgäster.

Innovation och Framtidssatsningar

I en ständigt föränderlig marknad, är innovation en nyckelfaktor för Stena Fastigheters fortsatta framgång. Företaget investerar i ny teknik och smarta lösningar för att förbättra boendemiljön och effektivisera fastighetsförvaltningen. Med blicken riktad mot framtiden, utforskar Stena Fastigheter även nya möjligheter för att utveckla sitt fastighetsbestånd och serviceutbud.
Läs mer om Swedbank fastighetsbyrå här.

Internationell Expansion

Förutom sin starka närvaro på den svenska marknaden, har Stena Fastigheter även etablerat sig internationellt. Genom att investera i och förvalta fastigheter i Nederländerna och Frankrike, tar företaget globala steg och diversifierar sin verksamhet. Detta internationella fokus ger inte bara tillväxtmöjligheter utan också värdefulla insikter i olika fastighetsmarknader.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Fastighetsanställdas förbund.

Stena Fastigheters Roll i Stadsutvecklingen

Stadsutveckling är en viktig del av Stena Fastigheters arbete. Genom att samarbeta med kommuner och andra aktörer, bidrar företaget till att skapa levande och hållbara städer. Detta inkluderar allt från att utveckla nya bostadsområden till att renovera och modernisera befintliga fastigheter för att möta dagens och morgondagens behov.

Samverkan med Hyresgäster och Kommuner

En framgångsfaktor för Stena Fastigheter är dess nära samverkan med hyresgäster och kommuner. Genom att lyssna på och engagera sig i de människor och samhällen de verkar i, skapar företaget en grund för långsiktiga och hållbara relationer. Detta samarbete är avgörande för att skapa trivsamma och funktionella boendemiljöer.

Utmaningar och Möjligheter

Som en ledande aktör på fastighetsmarknaden står Stena Fastigheter inför både utmaningar och möjligheter. Marknadsförändringar, regelverk och samhällsutvecklingens dynamik kräver anpassningsförmåga och innovation. Samtidigt öppnar nya teknologier och växande städer upp för potential till expansion och förnyelse inom fastighetsbranschen.