Wåhlins fastigheter

Wåhlins Fastigheter erbjuder personligt anpassade lokaler och bostäder med fokus på långsiktighet och kvalitet.

Historisk Bakgrund – Wåhlins Fastigheter

Wåhlins Fastigheter AB har sina rötter i det tidiga 1970-talet, när företaget grundades som en utveckling av Wåhlin byggare AB. Det som började som ett byggföretag har med åren utvecklats till ett namnkunnigt fastighetsbolag som idag är en betydande aktör på den stockholmska fastighetsmarknaden.

Genom strategisk förvärvning och utveckling av fastigheter har Wåhlins bidragit till stadens växande och dynamiska bostadsmarknad.

Viktiga Milstolpar för Wåhlins Fastigheter

 • Grundandet av Wåhlin byggare AB
  • Starten av företagets historia i byggbranschen
  • Utveckling av byggkompetens och etablering på marknaden
 • Övergången till fastighetsbolag
  • Expansionen från byggprojekt till fastighetsförvaltning
  • Skapandet av en långsiktig portfölj av fastigheter
 • Strategiska förvärv
  • Förvärv av nyckelfastigheter som stärkt bolagets position
  • Fokus på hållbar utveckling och renoveringar

Tabell över Wåhlins Fastigheters Utveckling

År Händelse Signifikans
1970-talet Grundandet av Wåhlin byggare AB Startskottet för företagets verksamhet
1980-talet Övergång till fastighetsförvaltning Expansion av verksamhetens omfattning
1990-talet Strategiska förvärv av fastigheter Stärkning av företagets marknadsposition
2000-talet Fokus på hållbarhet och renovering Modernisering och ansvarsfull förvaltning

Fastighetsportföljen

Med över 90 fastigheter och cirka 2 700 lägenheter, samt ungefär 200 lokaler, står Wåhlins som en av de största privata fastighetsägarna i Storstockholm. Deras fastighetsportfölj inkluderar en blandning av bostäder och kommersiella lokaler, vilket ger en stabil grund för företagets verksamhet och bidrar till en levande stadsmiljö.

Investeringar och Utvecklingsprojekt

Wåhlins Fastigheter är inte bara förvaltare av befintliga fastigheter, utan är också aktivt involverade i nybyggnationer och renoveringsprojekt. Genom att investera i modernisering och effektivisering av sina fastigheter, strävar företaget efter att skapa mer hållbara och attraktiva boendemiljöer. Dessa projekt är avgörande för att möta den växande efterfrågan på högkvalitativa bostäder i huvudstaden.

Hållbarhet och Ansvar

I takt med att hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare för fastighetsbranschen, har Wåhlins Fastigheter anammat en rad miljövänliga initiativ. Deras arbete inkluderar allt från energieffektiviseringar till att förbättra de boendes återvinningsmöjligheter. Genom dessa åtgärder bidrar de till en mer hållbar utveckling av stadsdelar och stärker sitt sociala ansvar.

Stadsutveckling och Samhällsengagemang

Wåhlins Fastigheter spelar en aktiv roll i stadsutvecklingen och är engagerade i de samhällen där de verkar. Genom att delta i lokala initiativ och samarbeta med kommuner, bidrar de till att forma framtidens Stockholm. Företagets engagemang i samhällsfrågor visar på en vilja att inte bara vara en fastighetsägare utan också en samhällsbyggare.
Läs mer om ÅS härads fastigheter här.

Lokalt Förankrade Relationer

En nyckelfaktor i Wåhlins framgång är deras förmåga att bygga starka relationer med hyresgäster och affärspartners. Genom att vara tillgängliga och lyhörda för sina kunders behov, har de skapat en förtroendefull grund som underlättar långsiktiga och givande samarbeten. Denna lokala förankring är en stor del av deras varumärkesstyrka.
Wåhlins Fastigheter erbjuder hållbara och moderna bostäder i attraktiva lägen, med fokus på kundnöjdhet och service.

En Framtidsinriktad Vision

Med blicken fast riktad mot framtiden, fortsätter Wåhlins Fastigheter att utforska nya möjligheter för tillväxt och innovation. Deras vision inkluderar inte bara expansion av deras fastighetsbestånd, utan också att ligga i framkant när det gäller teknologiska lösningar och serviceerbjudanden som kan höja livskvaliteten för de boende.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Svenska fastigheter.

Utmärkelser och Erkännanden

Wåhlins Fastigheter har genom åren mottagit flera utmärkelser och erkännanden för sitt arbete inom fastighetsförvaltning och stadsutveckling. Dessa erkännanden bekräftar företagets status som en ledande aktör på marknaden och är ett bevis på deras engagemang för kvalitet och professionalism.

Kontakt och Kundservice

För att upprätthålla en hög servicenivå erbjuder Wåhlins Fastigheter olika kanaler för kommunikation och kundservice. De som är intresserade av att hyra en bostad eller lokal, eller som redan är hyresgäster, kan enkelt nå företaget via deras hemsida eller kundtjänst för att få hjälp med sina ärenden.

Slutsats – En Stabil Pelare i Fastighetsvärlden

Wåhlins Fastigheter står som en stabil pelare i Stockholms fastighetsvärld. Med en gedigen historia, en omfattande portfölj och en framåtblickande vision, fortsätter de att spela en central roll i utformningen av huvudstadens framtid. Genom att balansera tradition med innovation, har Wåhlins etablerat sig som en pålitlig och respekterad aktör på fastighetsmarknaden.