Svenska fastigheter

Svenska fastigheter är attraktiva investeringar på grund av stabila hyresintäkter och ett starkt rättsligt skydd för ägare.

Historisk Bakgrund Svenska Fastigheter – En Titt på Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en etablerad aktör inom den svenska fastighetsmarknaden. Företaget, som grundades 1937 i Linköping av Eric H Lundgren, har en lång historia av att förmedla olika typer av fastigheter, däribland villor, fritidshus, bostadsrätter, kommersiella fastigheter och lantbruk.

Med en omfattande erfarenhet och en gedigen kunskap om marknaden har Svensk Fastighetsförmedling blivit en av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige.

 • Grundande
  • År: 1937
  • Plats: Linköping
  • Grundare: Eric H Lundgren
 • Fastighetstyper
  • Villor
  • Fritidshus
  • Bostadsrätter
  • Kommersiella fastigheter
  • Lantbruk
 • Marknadsposition
  • En av de ledande fastighetsmäklarkedjorna i Sverige
År Signifikant Händelse
1937 Grundandet av Svensk Fastighetsförmedling av Eric H Lundgren
2000-talet Expansion och etablering som en ledande fastighetsmäklarkedja

Organisation och Närvaro

Företaget stoltserar med en imponerande närvaro över hela landet, med omkring 1200 medarbetare och cirka 230 butiker. Dessa butiker är spridda över Sveriges olika regioner och drivs av cirka 200 franchisetagare, vilket gör att varje lokal mäklare kan dra nytta av kedjans starka varumärke samtidigt som de behåller en lokal förankring och flexibilitet.

Ekonomisk Framgång

Under 2019 rapporterade moderbolaget en omsättning på omkring 151 miljoner kronor. Denna siffra speglar företagets förmåga att anpassa sig till en föränderlig marknad och dess fortsatta engagemang för att erbjuda högkvalitativa tjänster till sina kunder.

Ledarskap

Sedan den 1 februari 2019 är Liza Nyberg företagets verkställande direktör. Med Nyberg vid rodret har Svensk Fastighetsförmedling fortsatt att utvecklas och anpassa sig till nya marknadsförhållanden, med ett starkt fokus på kundservice och innovation inom fastighetsförmedling.

Tjänster och Expertis

Svensk Fastighetsförmedling erbjuder ett brett spektrum av tjänster som riktar sig till både säljare och köpare. Företaget lägger stor vikt vid att ge personlig service och skräddarsydda råd, vilket är möjligt tack vare dess erfarna och kunniga mäklare. De erbjuder även tjänster som marknadsanalys, värdering och juridisk rådgivning, vilket gör dem till en helhetsleverantör inom fastighetsförmedling.
Läs artikeln om ämnet ICA fastigheter här.

Marknadstrender och Framtidsutsikter

Fastighetsmarknaden är ständigt i förändring, och Svensk Fastighetsförmedling håller sig väl informerad om de senaste marknadstrenderna. Genom att ständigt uppdatera sina strategier och tjänster, strävar företaget efter att ligga i framkant och vara väl förberedda för framtiden. Detta inkluderar att ta tillvara på digitala verktyg och plattformar för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera köp- och säljprocessen.

Hållbarhet och Samhällsansvar

I takt med att samhällsintresset för hållbarhet ökar, har även Svensk Fastighetsförmedling börjat integrera hållbarhetsprinciper i sin verksamhet. Detta inkluderar att ta hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter i sin affärsmodell och att bidra till ett mer hållbart samhälle genom ansvarsfull fastighetsförmedling.

Kundfokus och Service

Kundernas behov och förväntningar står alltid i centrum för Svensk Fastighetsförmedling. Företaget arbetar hårt för att erbjuda exceptionell kundservice och att bygga långsiktiga relationer med sina klienter. Genom att kontinuerligt samla in och analysera kundfeedback, strävar de efter att förbättra och förfina sina tjänster för att möta kundernas önskemål.

Karriärmöjligheter

För de som är intresserade av karriär inom fastighetsbranschen erbjuder Svensk Fastighetsförmedling många möjligheter. Med en bred närvaro över hela Sverige och en mångsidig organisation finns det goda chanser för personlig och professionell utveckling inom företaget. De värderar kompetensutveckling och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare.
Läs mer om ÅS härads fastigheter här.

Sammanfattning

Svensk Fastighetsförmedling fortsätter att vara en tongivande aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Med en stark historisk grund, en omfattande närvaro i landet, och en ledning som är inriktad på framtiden och innovation, är företaget väl positionerat för att fortsätta sin framgång. Genom att kombinera tradition med modern teknik och hållbarhet, levererar de värde till både kunder och samhället i stort.
Svenska fastigheter lockar investerare med sin stabilitet och långsiktiga värdeökning.