Eniro fastighetsbeteckning

Eniro erbjuder tjänster för att enkelt söka och hitta fastighetsbeteckningar och detaljerad information om fastigheter.

Rosenlundsplatsens Placering och Fastigheter

Rosenlundsplatsen är en central plats i Göteborgs stadskärna, belägen inom stadsdelen Inom Vallgraven. Det är ett område som är rikt på historia och som idag består av både ett torg och en gata som sträcker sig i väst-östlig riktning.

Eniro Fastighetsbeteckning och Rosenlundsplatsens Historia

De fastigheter som omger Rosenlundsplatsen är Inom Vallgraven 37:21, Inom Vallgraven 38:2 och Inom Vallgraven 69:5. Dessa fastighetsbeteckningar är viktiga för att identifiera specifika byggnader och tomter i området.

 • Inom Vallgraven 37:21
  • Historisk byggnad med klassisk arkitektur
  • Belägen vid torgets norra sida
 • Inom Vallgraven 38:2
  • Modern kommersiell fastighet
  • Inrymmer kontor och butiker
 • Inom Vallgraven 69:5
  • Äldre bostadsfastighet med anor från 1800-talet
  • Karaktäristisk för områdets historiska värde
Fastighetsbeteckning Typ av Fastighet Placering Noterbara Drag
Inom Vallgraven 37:21 Historisk Byggnad Norra sidan av torget Klassisk arkitektur
Inom Vallgraven 38:2 Kommersiell Fastighet Västra sidan av gatan Kontor och butiker
Inom Vallgraven 69:5 Bostadsfastighet Östra sidan av torget Anor från 1800-talet

Historisk Bakgrund och Namnändring

Namnet Rosenlundsplatsen har varit i bruk sedan 1939, då det beslutades att ändra namnet på en del av dåvarande Fisktorget. Initiativet till namnändringen kom från AB Otto Berlin, en herrekipering som etablerade sig vid torget redan 1884. Namnändringen markerade en ny era för platsen, som tidigare varit centralt för Göteborgs fiskhandel.

Fiskhandel och Offentliga Trappor

Under 1880-talet var Rosenlundsplatsen känt som Fiskkajen, en central punkt för stadens fiskhandel. År 1865 anlades de karakteristiska trapporna som idag förknippas med torget. Vid den tiden sträckte sig Hvitfeldtsplatsen in mot området, vilket gav platsen en annan form och funktion. Under 1930-talet flyttades fiskförsäljningen, vilket gav rum för andra typer av handel.

Navigationsskolans Historiska Byggnad

En betydande byggnad i Rosenlundsplatsens historia är den som uppfördes 1842 för Navigationsskolan. Ritad av Heinrich Kaufmann, finansierades bygget av Göteborgs stad. Denna byggnad var en viktig del av Göteborgs utbildningshistoria och tjänade som skola fram till 1862, då verksamheten flyttades till en ny byggnad på Kvarnberget.
Läs artikeln om ämnet Svenska fastighetsbyrån här.

Modern Arkitektur på Rosenlundsplatsen

Idag står på Rosenlundsplatsen 3-4 ett modernistiskt kontorshus som tidigare inhyste skatteförvaltningen och en matvarubutik. Byggnaden, som är uppförd utan innergård, är sex våningar hög och har en fasad av ljust rött tegel. Arkitekturen är typisk för 1970-talet och byggnaden har arkader i de nedre våningarna, vilket är ett distinkt drag från perioden. Huset ritades av L. Kvarnström Arkitektkontor AB och stod klart mellan 1976–78.
Eniro erbjuder en tjänst där du kan söka och hitta fastighetsbeteckningar för att enkelt lokalisera och få information om olika fastigheter.

Fastighetsbeteckningens Roll i Stadsutvecklingen

Fastighetsbeteckningar som de på Rosenlundsplatsen spelar en central roll i stadsutvecklingen och fastighetsförvaltningen. De tillåter en tydlig identifiering av byggnader och tomter och är avgörande för äganderätt, planering samt historisk dokumentation. Att förstå och använda dessa beteckningar är nödvändigt för allt från juridiska processer till stadsplanering och kulturarvsbevarande.
Läs mer om Alecta fastigheter här.

Sammanfattning

Rosenlundsplatsen är en plats med djupa historiska rötter och en viktig del av Göteborgs identitet. Från dess dagar som fiskhandelsplats till dagens moderna kontorslandskap representerar den en dynamisk del av staden. Fastighetsbeteckningarna på Rosenlundsplatsen är inte bara administrativa detaljer, utan också nycklar till att förstå platsens rika historia och dess utveckling över tid.