Fastighets facket

Fastighets facket företräder anställda inom fastighetsskötsel och städning, arbetar för rättvisa villkor och starkare arbetsrätt.

Fastighetsanställdas Förbund – En Översikt

Fastighetsanställdas förbund, ofta kallat Fastighets, är ett fackförbund inom Landsorganisationen (LO). Det bildades för att representera arbetstagare inom fastighetssektorn och relaterade yrken.

Med sitt fokus på att förbättra arbetsförhållandena och försvara medlemmarnas rättigheter, har förbundet blivit en viktig aktör för de anställda i branschen.

 • Huvudsakliga mål
  • Förbättra arbetsförhållandena för medlemmarna
  • Försvara medlemmarnas arbetsrättigheter
  • Förhandla fram kollektivavtal
 • Medlemskap
  • Anställda inom fastighetssektorn
  • Relaterade yrkesgrupper
 • Verksamhet
  • Representation i arbetsrättsliga frågor
  • Utbildning och information till medlemmar
  • Samverkan med andra fackliga organisationer
Förbundsordförande Grundat Medlemsantal Tillhör
Namn på nuvarande ordförande År då förbundet grundades Antal medlemmar Landsorganisationen (LO)

Medlemskap och yrkeskategorier

Medlemmarna i Fastighets kommer främst från bostadsföretag och har en bred yrkesmässig representation inklusive städare, fastighetsskötare, kvartersvärdar, elektriker och VVS-arbetare. Förbundet arbetar aktivt för att värva nya medlemmar genom att anställa agitationssamordnare och distribuera informationsblad.

Omfattning av organisationen

Förbundet organiserar anställda inom en rad olika sektorer, inklusive fastighetsbranschen, fönsterputsningsfirmor, idrottsplatser, städningsfirmor och entreprenörföretag. Denna mångsidighet gör att Fastighets kan adressera och stödja en stor och diversifierad medlemsbas.

Historisk bakgrund

Malmö värmeskötare- och gårdskarlsförening var den första fackföreningen inom yrkesområdet och bildades i Malmö 1918. Det fanns redan en förening för statsanställda vaktmästare sedan 1905, men de privatanställda inom fastighetsbranschen saknade en egen organisation. Efterhand som lokala fackföreningar bildades, önskade LO att dessa skulle ansluta sig till Svenska transportarbetareförbundet, men många ansåg att avgifterna var för höga.

Frågan om svartarbete

Fastighets har uppskattat att det finns ungefär 4000 utländska personer som befinner sig illegalt i Sverige och försörjer sig genom att svartarbeta, främst som städare. Förbundet förespråkar att dessa individer borde ha möjligheten att bli medlemmar i LO-fackförbund trots att de saknar formellt arbetstillstånd och arbetar svart. Läs även artikeln Svensk fastighetsbyrå.

Utmaningar och framtidsutsikter

Fastighets står inför flera utmaningar, såsom att hantera problematiken med svartarbete och att säkerställa att anställdas rättigheter upprätthålls i en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt marknad. Förbundet arbetar kontinuerligt för att förbättra villkoren för sina medlemmar och att stärka sin position som en viktig förhandlingspart i arbetslivet. Här finns en liknande artikel på samma tema: Fastighetsavgift 2023.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis spelar Fastighetsanställdas förbund en central roll för arbetstagare inom fastighetsbranschen. Genom att erbjuda stöd, förhandling och representation, strävar förbundet efter att skapa en bättre arbetsmiljö för sina medlemmar. Med en lång historia och en bred medlemsbas, fortsätter Fastighets att vara en stark röst för arbetstagares rättigheter i Sverige.Fastighets facket företräder anställda inom fastighetsskötsel, städning och säkerhet, kämpar för rättvisa villkor och arbetsmiljö.