Taxeringsvärde fastighet

Taxeringsvärdet på en fastighet är ett ekonomiskt värde som fastställs av Skatteverket och används för att beräkna fastighetsskatten.

Vad Är Taxeringsvärde?

Taxeringsvärde för fastigheter är en grundläggande komponent i fastighetsbeskattningen i Sverige. Det är ett ekonomiskt värde som tilldelas varje fastighet och som ligger till grund för beräkning av bland annat fastighetsskatt.

Detta värde är avsett att spegla en uppskattning av fastighetens marknadsvärde.

Varje fastighet genomgår en fastighetstaxering vart tredje år, där taxeringsvärdet bestäms av Skatteverket. Detta värde motsvarar vanligtvis 75 % av fastighetens marknadsvärde, även om detta förhållande kan variera beroende på marknadsförändringar och tidsfördröjningar i värderingsprocessen. Tidigare har taxeringsvärdet också använts för att beräkna förmögenhetsskatt, men denna skatt är numera avskaffad.

Centrala Aspekter av Taxeringsvärdet

 • Fastighetstaxering
  • Skatteverket fastställer taxeringsvärdet vart tredje år.
  • Processen innebär en bedömning av fastighetens värde utifrån en mängd faktorer.
 • Marknadsvärde
  • Taxeringsvärdet baseras på en uppskattning av marknadsvärdet.
  • Det finns ofta en tidsfördröjning mellan marknadsvärde och taxeringsvärde.
 • Fastighetsskatt
  • Taxeringsvärdet är grund för beräkning av fastighetsskatten.
  • Skatten varierar beroende på fastighetstyp och taxeringsvärde.

Exempel på Taxeringsvärden

Fastighetstyp Taxeringsvärde 2020 Marknadsvärde 2020
Villa 3 000 000 kr 4 000 000 kr
Bostadsrätt 1 200 000 kr 1 600 000 kr
Fritidshus 1 500 000 kr 2 000 000 kr

Bestämning av Taxeringsvärde

För att bestämma taxeringsvärdet används försäljningspriser som referens. Till exempel baseras 2019 års taxeringsvärdenförsäljningspriser under 2017, vilka sedan omräknas till 2019 års prisnivåer. Denna metodik säkerställer att taxeringsvärdet speglar den senaste marknadsutvecklingen, även om det finns en viss fördröjning.

Värdeår och Byggnadens Ålder

Byggnadens ålder är en viktig faktor vid uträkningen av taxeringsvärdet. Här används begreppet värdeår, vilket är ett årtal som motsvarar byggnadens ”tänkta” ålder med hänsyn till större om- och tillbyggnader. Värdeåret hjälper till att standardisera värderingen genom att ta hänsyn till byggnadens skick och eventuella förbättringar.

Bostadstaxeringsutredningen

Den 15 februari 2011 tillsatte regeringen, efter uppmaning från Sveriges riksdag, den så kallade Bostadstaxeringsutredningen. Syftet med utredningen var att se över möjligheterna för att avskaffa taxeringen av bostadsfastigheter. Utredningen presenterade sitt betänkande den 21 augusti 2012.

Förslag till Nytt Fastighetsskattesystem

Villaägarnas Riksförbund avslöjade den 4 maj 2012 att Bostadstaxeringsutredningen hade för avsikt att föreslå ett nytt system för fastighetsskatt. Detta system skulle baseras på antalet kvadratmeter boyta och tomtyta. Förslaget har dock mött kritik, då det anses kunna leda till kraftiga skattehöjningar för många småhusägare och att det bibehåller skillnaden i beskattning mellan småhus och flerbostadshus.
Taxeringsvärdet på en fastighet är Skatteverkets bedömning av fastighetens marknadsvärde för fastighetsskatt.

Kritik och Konsekvenser

Kritiker av det föreslagna skattesystemet argumenterar att det skulle kunna ha negativa konsekvenser för bostadsmarknaden. En ökning av fastighetsskatten för småhus kan påverka allt från bostadspriser till individers val av boende. Dessutom uppmärksammas att förslaget inte adresserar den nuvarande obalansen mellan olika typer av bostäder.
Läs artikeln om ämnet Sparbanken fastighetsbyrå här.

Sammanfattning

Taxeringsvärdet spelar en viktig roll i fastighetsbeskattningen och påverkar direkt hur mycket fastighetsägare betalar i skatt. Medan processen att fastställa taxeringsvärdet strävar efter att vara rättvis och representativ för marknadsvärdet, finns det fortfarande utmaningar och diskussioner kring det bästa sättet att värdera och beskatta fastigheter. Framtida reformer och förändringar i systemet kommer att fortsätta att vara föremål för debatt och analys.
Läs mer om MKB fastighets AB här.