Svensk fastighet

Svensk fastighetsmarknad är dynamisk, med stigande priser i storstäder som Stockholm och Göteborg.

Historik och Grundande av Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling är en av Sveriges mest anrika fastighetsmäklarkedjor. Företaget grundades 1937 i Linköping av Eric H Lundgren.

Med en lång historia av att förmedla villor, fritidshus, bostadsrätter, kommersiella fastigheter och lantbruk, har Svensk Fastighetsförmedling etablerat sig som en betrodd aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Genom åren har företaget vuxit och anpassat sig till marknadens skiftande behov, samtidigt som det har behållit sin grundläggande affärsfilosofi.

Viktiga Milestenar i Svensk Fastighetsförmedlings Historia

  • Grundandet
    • År 1937: Svensk Fastighetsförmedling grundas i Linköping av Eric H Lundgren.
  • Expansion
    • Under 1900-talet: Företaget expanderar och öppnar kontor över hela Sverige.
  • Tjänsteutveckling
    • Början av 2000-talet: Introduktion av digitala verktyg för fastighetsförmedling.

Tabell över Svensk Fastighetsförmedlings Tjänsteutbud

Tjänst Beskrivning Typ av Fastighet
Värdering Professionell värdering av fastigheter baserat på aktuell marknadsdata. Alla typer
Förmedling Helhetslösningar för försäljning av fastigheter inklusive marknadsföring och visningar. Villor, Bostadsrätter
Juridisk rådgivning Expertis inom fastighetsjuridik för en trygg affär. Kommersiella, Lantbruk

Utbredning och Närvaro

Med cirka 230 butiker spridda över hela Sverige, har Svensk Fastighetsförmedling en stark lokal närvaro. Dessa butiker drivs av omkring 200 franchisetagare, vilket gör kedjan till en av de största i sitt slag. Med ungefär 1200 medarbetare, kan företaget erbjuda personlig service och djupgående kunskap om den lokala marknaden, vilket är av stor vikt för både köpare och säljare.

Ledning och Organisation

Sedan den 1 februari 2019 är Liza Nyberg verkställande direktör för Svensk Fastighetsförmedling. Under hennes ledning fortsätter företaget att utvecklas och anpassa sig till nya marknadsförhållanden och kundbehov. Ledningen arbetar ständigt med att förbättra och effektivisera verksamheten för att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet och resultat.

Ekonomisk Översikt

Svensk Fastighetsförmedling är inte bara en stor aktör på fastighetsmarknaden utan också en viktig del av den svenska ekonomin. År 2019 omsatte moderbolaget cirka 151 miljoner kronor. Denna siffra speglar företagets ekonomiska styrka och dess förmåga att generera affärer i en konkurrensutsatt bransch.

Tjänsteutbud och Specialisering

Företagets tjänsteutbud är brett och inkluderar förmedling av olika typer av fastigheter. Svensk Fastighetsförmedling har specialiserat sig på att erbjuda skräddarsydda lösningar för varje unik fastighetsaffär. Oavsett om det rör sig om en villa i förorten, en bostadsrätt i stadskärnan, ett fritidshus vid havet, eller en kommersiell fastighet, så har företaget expertisen att hantera affären från start till mål.
Svensk fastighetsmarknad är dynamisk och erbjuder ett brett utbud av bostäder, från moderna lägenheter till historiska villor.

Marknadsföring och Digital Närvaro

I en tid där digital närvaro är avgörande för framgång, har Svensk Fastighetsförmedling investerat i en stark online-plattform. Företagets webbplats och sociala medier-kanaler används för att marknadsföra fastigheter, nå ut till potentiella kunder och tillhandahålla värdefull information till både köpare och säljare. Denna digitala satsning har visat sig vara framgångsrik och bidrar till företagets växande kundbas.

Hållbarhet och Socialt Ansvar

Svensk Fastighetsförmedling är medveten om sitt ansvar mot samhället och miljön. Företaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom olika initiativ. Dessutom engagerar sig Svensk Fastighetsförmedling i samhällsfrågor och stödjer lokala initiativ och organisationer, vilket stärker dess roll som en ansvarstagande samhällsaktör.

Utbildning och Kompetensutveckling

För att säkerställa högsta möjliga servicenivå och kompetens hos sina medarbetare, lägger Svensk Fastighetsförmedling stor vikt vid utbildning och kompetensutveckling. Företaget erbjuder regelbunden utbildning och uppmuntrar sina anställda att fortsätta utvecklas professionellt. Detta bidrar till att Svensk Fastighetsförmedling kan upprätthålla sin position som en ledande aktör på marknaden.
Läs mer om NWT fastigheter här.

Sammanfattning

Svensk Fastighetsförmedling står som en symbol för erfarenhet, tillit och innovation inom svensk fastighetsförmedling. Med en gedigen historia, stark lokal närvaro, kompetent personal och en modern digital strategi, är företaget väl rustat för att möta framtidens utmaningar på fastighetsmarknaden. Oavsett om det gäller att köpa eller sälja en fastighet, kan kunderna vara säkra på att de får professionell hjälp genom hela processen.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Svensk fastighetsförmedling.