vad-ar-karnkraft-1

Kärnkraft är energiproduktion via kärnreaktioner, ofta genom klyvning av uran, som genererar värme för att driva turbiner och skapa el.

Kärnkraft är energiproduktion genom kärnreaktioner, ofta via uranfission, som genererar värme för att driva ångturbiner och elgeneratorer.

Lämna ett svar