vad-ar-varme-1

Värme är energiöverföring från en kropp eller system till en annan som ett resultat av temperaturskillnader.

Värme är energiöverföring från ett system till ett annat på grund av temperaturskillnad.

Lämna ett svar