Douglas Murray Förmögenhet

Douglas Murray, brittisk författare och politisk kommentator, har inte offentliggjort sin exakta förmögenhet.

Grundläggande Information om Douglas Murray AB

Douglas Murray AB är ett aktiebolag som har specialiserat sig på konsultverksamhet inom fastighetsprojekt. Med säte i Stockholm, bedriver företaget verksamhet som inkluderar allt från byggnad och affärsutveckling av fastigheter till investeringar och nätverksbyggande.

Företagets organisationsnummer är 5591223523, och det är beläget på Odengatan 31A i hjärtat av den svenska huvudstaden.

Douglas Murray AB – En Översikt av Företagets Ekonomiska Ställning

För att få en djupare förståelse för Douglas Murray AB:s ekonomiska ställning, kan man utforska olika aspekter av företagets finansiella hälsa. Detta inkluderar en granskning av företagets balansräkning, resultaträkning, och andra finansiella rapporter som är tillgängliga för allmänheten via plattformar som bolagsfakta.se.

 • Ekonomiska Nyckeltal
  • Omsättning
  • Resultat efter finansnetto
  • Soliditet
  • Likviditet
 • Officiella Dokument
  • Årsredovisningar
  • Bolagsordning
  • Registreringsbevis
 • Styrelse och Ledning
  • Styrelsemedlemmar
  • VD
År Omsättning Resultat Anställda
2021 XX miljoner SEK XX miljoner SEK XX
2020 XX miljoner SEK XX miljoner SEK XX
2019 XX miljoner SEK XX miljoner SEK XX

VD och Ledande Befattningar

Douglas Thomas Lars Murray, 44 år gammal, är både VD och styrelseledamot i Douglas Murray AB. En annan nyckelperson i företaget är Rosanna Murray, som agerar som styrelsesuppleant. Dessa individer spelar en central roll i företagets strategiska beslut och dess dagliga drift.

Ekonomisk Performance

Under det senaste räkenskapsåret rapporterade Douglas Murray AB en omsättning på 127 KSEK och ett resultat på 25 KSEK, vilket indikerar en omsättningstillväxt på 54,3%. Denna tillväxt visar på företagets förmåga att expandera sin verksamhet och förbättra sin marknadsposition.

Skattebidrag och Placering

Under de senaste fem åren har företaget bidragit med totalt 1 053 KSEK i skatt, vilket placerar Douglas Murray AB på plats 57 406 bland Sveriges alla 745 785 aktiebolag. Detta är ett bevis på företagets ekonomiska bidrag till samhället och dess ansvarstagande roll som skattebetalare.

Verksamhetens Inriktning

Företagets primära fokus ligger på att erbjuda tjänster inom teknisk konsultverksamhet, där de har kategoriserats under SNI-koden 7112. Denna klassificering omfattar olika typer av tekniska konsulttjänster, som är avgörande för utvecklingen av infrastruktur och fastighetsprojekt.
Läs mer om Riverty Sweden Ab här.

Finansiella Rapporter och Tillgänglig Information

Intressenter kan ta del av vinstutdelning, resultaträkning, balansräkning, samt revisions- och förvaltningsberättelse för att få en djupare förståelse för företagets ekonomiska hälsa. Denna transparens är viktig för att skapa förtroende bland investerare och kunder.

Inga Koncernkopplingar

En intressant detalj är att Douglas Murray AB inte ingår i någon koncern. Detta kan tyda på en oberoende affärsmodell som inte är bunden av större företagsstrukturer eller externa ägare, vilket kan ge en högre grad av flexibilitet i företagsbeslut.

Kontaktuppgifter och Fysiskt Läge

För de som önskar komma i kontakt med företaget är adressen Odengatan 31A, 113 51 Stockholm. Det centrala läget kan vara till fördel för samarbeten och möten med klienter och partners i huvudstadsregionen.
Douglas Murray, brittisk författare och politisk kommentator, har ingen offentligt känd förmögenhet men är framgångsrik genom sina böcker och föreläsningar.

Slutsats

Douglas Murray AB framstår som ett stabilt företag med en positiv ekonomisk tillväxt och en tydlig inriktning på teknisk konsultverksamhet inom fastighetssektorn. Med en erfaren VD vid rodret och en stark ekonomisk grund, är företaget väl positionerat för att fortsätta sin expansion och framgång på marknaden.
Läs artikeln om ämnet Mk Bilar Fellingsbro här.