Micasa fastigheter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB specialiserar sig i att förvalta och utveckla äldreboenden och bostäder för seniorer i huvudstaden.

Historik och bakgrund av Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter är en central aktör i utvecklingen av omsorgsboenden i Stockholm. Företaget har sitt ursprung i Stockholms stads ansträngningar att förbättra omsorgsinfrastrukturen.

Under 1990-talet tog staden viktiga steg för att samla stadens omsorgsfastigheter under en enda organisation.

Bildandet av FB Servicehus var en kritisk punkt i denna utveckling, vilket så småningom skulle omvandlas till det nuvarande Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genom åren har bolaget genomgått flera organisatoriska förändringar och strategiska beslut som har varit avgörande för att forma dess roll i stadsförvaltningen och för att säkerställa kvaliteten på boendemiljöer för äldre och personer i behov av särskilt stöd.

 • Grundläggande milstolpar
  • Beslutet att konsolidera omsorgsfastigheter under 1990-talet
  • Skapandet av FB Servicehus som en första organisationell struktur
  • Omformningen till Micasa Fastigheter i Stockholm AB
 • Strategiska förändringar
  • Organisatoriska förändringar inom företaget
  • Strategiska beslut som påverkat företagets riktning och tjänster
Årtal Händelse
1990-talet Beslut om att konsolidera stadens omsorgsfastigheter
Bildandet av FB Servicehus Första steget mot det som skulle bli Micasa Fastigheter
Omformning till Micasa Fastigheter i Stockholm AB Bolaget får sitt nuvarande namn och form

Ägarstruktur och förvaltning

Som ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är Micasa Fastigheter en viktig del av staden Stockholms verksamhet. Bolaget förvaltar en bred portfölj av fastigheter, inklusive seniorboenden och studentbostäder. Deras arbete säkerställer att en betydande del av stadens omsorgsbehov tillgodoses genom välskötta och tillgängliga boendemiljöer.

Fastighetsbestånd

Micasa Fastigheter äger och förvaltar en imponerande samling av fastigheter. Med över 118 fastigheter och cirka 7 600 lägenheter, spelar bolaget en central roll i att tillhandahålla bostäder för Stockholms äldre och studenter. Varje fastighet är anpassad för att möta de specifika behoven hos dess invånare, vilket gör Micasa till en nyckelspelare inom stadens fastighetsförvaltning.

Huvudkontor och närvaro

Micasa Fastigheters huvudkontor är strategiskt placerat i Kista, en dynamisk del av Stockholm som präglas av innovation och utveckling. Från denna plats koordineras alla aspekter av bolagets verksamhet, från underhåll av befintliga fastigheter till planering av framtida projekt.

Förändringar i ledningen

Ledarskapet inom Micasa Fastigheter har genomgått förändringar genom åren. Sedan 12 oktober 2015 är Maria Mannerholm VD för bolaget. Hennes roll är avgörande för att styra bolaget mot framtida framgångar och att säkerställa att Micasa fortsätter att vara en pålitlig förvaltare av Stockholms omsorgsfastigheter.
Liknande artikel Kommunfastigheter eskilstuna.

Samhällsansvar och hållbarhet

Micasa Fastigheter är inte bara en fastighetsförvaltare, utan också en samhällsbyggare. Bolaget tar sitt ansvar för hållbarhet på stort allvar och arbetar kontinuerligt med att minska sin miljöpåverkan. Genom att implementera gröna teknologier och hållbara byggmetoder bidrar Micasa till en mer hållbar framtid för Stockholm.

Utmaningar och möjligheter

Stockholms stad växer och med det följer utmaningar för Micasa Fastigheter. Att tillgodose ett ökande behov av omsorgsbostäder samtidigt som man upprätthåller höga standarder för boendekvalitet är en balansakt. Micasa står inför dessa utmaningar med innovation och engagemang, och ser dem som möjligheter till förbättring och expansion.
Läs även artikeln Erik Olsson fastighetsförmedling.

Projekt och framtidssatsningar

Micasa Fastigheter är ständigt i färd med att utveckla nya projekt för att möta framtidens behov. Med en blick mot framtiden planerar bolaget för att bygga ut sitt fastighetsbestånd och förbättra befintliga anläggningar. Dessa projekt är avgörande för att säkerställa att Stockholms äldre och studenter har tillgång till moderna och funktionella bostäder.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB förvaltar och utvecklar bostäder för seniorer och personer med särskilda behov.

Engagemang i lokalsamhället

Micasa Fastigheter är djupt engagerade i de samhällen där de verkar. Genom att delta i lokala evenemang och samarbeta med lokala organisationer, bidrar bolaget till en starkare och mer sammanhållen stad. Deras arbete går utöver att bara förvalta fastigheter – de är en aktiv del av det sociala tyget i Stockholm.

Avslutande ord

Micasa Fastigheter är mer än bara ett fastighetsbolag; det är en grundläggande del av infrastrukturen som möjliggör omsorg och stöd till Stockholms äldre och studenter. Med en stark historia, en dedikerad ledning och en tydlig vision för framtiden, kommer Micasa att fortsätta att spela en viktig roll i utvecklingen av Stockholm som en omtänksam och inkluderande stad.