Applion Nordic Ab

Applion Nordic AB specialiserar sig på innovativa IT-lösningar för att förbättra affärsprocesser och kundupplevelser.

Applion Nordic AB – En Översikt över Verksamheten och Nyckeltal

Applion Nordic AB är ett företag som har specialiserat sig på att utveckla och förvalta kommunikationslösningar för internet och mobila företagstjänster. Med säte i Stockholm, är bolaget känt för sin innovation inom telekommunikationssektorn.

Informationen om Applion Nordic AB är hämtad från olika myndigheter, privata aktörer och egna insamlingar från Bolagsfakta.

 • Grundläggande Fakta
  • Registrerat säte: Stockholm
  • Branche: Telekommunikation
  • Innovativ inriktning på kommunikationslösningar
 • Ekonomisk Information
  • Finansiella rapporter tillgängliga på Bolagsfakta
  • Årsredovisningar och nyckeltal för ekonomisk översikt
 • Tillgängliga Tjänster
  • Internetbaserade kommunikationstjänster
  • Mobila företagstjänster och applikationer
Företagsinformation Detaljer
Företagsnamn Applion Nordic AB
Organisationsnummer 556644-1787
Huvudkontor Stockholm
Branche Telekommunikation
Webbplats Bolagsfakta Applion Nordic AB

Verksamhetsinriktning och Tjänsteutbud

Applion Nordic AB:s affärsidé kretsar kring att tillhandahålla skräddarsydda kommunikationslösningar som passar både små och stora företag. Deras tjänsteutbud sträcker sig från internetbaserade lösningar till avancerade mobila applikationer, vilket gör dem till en mångsidig partner inom digital kommunikation.

Styrelse och Ledning

Bolaget leds av Styrelseledamot Tommy Ekström och Styrelsesuppleant Hyun Hee Ekström. Med deras erfarenhet och ledarskap strävar Applion Nordic AB efter att ständigt förbättra sina tjänster och expandera sin marknadsnärvaro.

Ekonomisk Prestanda och Tillväxt

Under år 2023 rapporterade Applion Nordic AB en omsättning på 3 235 KSEK och ett resultat på 5 KSEK. Med en omsättningstillväxt på 5,5 % och en vinstmarginal på 0,1 %, positionerar sig företaget som en stabil aktör i branschen. Applion Nordic står sig starkt i konkurrensen, både på lokal och nationell nivå. Liknande artikel Bolagsinspektionen Sverige Ab.

Marknadsposition och Konkurrens

Applion Nordic AB är inte en del av någon större koncern, vilket gör dem till en oberoende aktör på marknaden. De tävlar med andra företag inom SNI 6190 – Annan telekommunikation, där de lyckas hålla en konkurrenskraftig position.

Skatteinbetalningar och Samhällsbidrag

Under de senaste fem åren har Applion Nordic AB bidragit till samhället genom att betala in totalt 0 KSEK i skatt. Detta placerar dem på plats 552 691 bland Sveriges aktiebolag när det kommer till skatteinbetalningar.

Kontaktuppgifter och Kommunikation

För de som önskar komma i kontakt med Applion Nordic AB, kan bolaget nås på adressen Mailbox 386, 111 73 Stockholm. De är öppna för förfrågningar gällande deras tjänster och ser fram emot att etablera nya affärsrelationer.Applion Nordic AB specialiserar sig på innovativ IT-lösningar som driver digital transformation i Norden.

Slutsats och Framtidsutsikter

Med en stabil ekonomisk grund och ett engagerat ledarskap, är Applion Nordic AB väl positionerat för fortsatt tillväxt och innovation inom telekommunikationssektorn. Bolagets förmåga att anpassa sig till en ständigt föränderlig digital marknad gör dem till en spännande aktör att följa i framtiden. Läs även artikeln Happy Lamb Stockholm.